Lige nu

Aktuelle søgemuligheder

Sammenhænge mellem landbrug, fødevareforsyning og klimaændringer

Præannoncering – støtte til europæiske forskningsprojekter inden for Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems
Læs mere

Forskning i dyrevelfærd

Frist den 12. februar 2015 Europæiske forskningsprojekter inden for dyresundhed/dyrevelfærd
Læs mere

Neurodegenerative sygdomme

Præannoncering - støtte til europæiske forskningsprojekter inden for neurodegenerative sygdomme
Læs mere

Marin bioteknologi

Frist den 10. december – Europæiske forskningsprojekter inden for marin bioteknologi
Læs mere

Iværksætterpilot

Frist 20. november 2014 - Tilbud til dimittender fra landets videregående uddannelser
Læs mere

ErhvervsPhD

Frist 9. januar 2015 - Treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt
Læs mere

Eurostars

Frist 5. marts 2015 - Internationalt program for markedsrettet forskning og innovation
Læs mere

Innobooster

Løbende ansøgning - Tilbud til mindre virksomheder med gode idéer
Læs mere

Samfundspartnerskaber

Udvalgt til ansøgning - Nye innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer
Læs mere