Vælg din indgang

Talenter

Søger du ErhvervsPhD, ErhvervsPostdoc eller en god start som iværksætter?

InnoBooster

Er du en mindre virksomhed med en stærk idé og et ønske om ny viden?

Store projekter

Er du klar til et samarbejde, der løser en samfundsudfordring og skaber vækst?
Ansøgningsfrist: 
8. september 2015 - 12:00
Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner omkring løsning af konkrete fo...

Ny InnoBooster

InnoBooster-programmet åbner op for nye muligheder for flere typer af virksomheder med et langt større investeringsbeløb. 
Læs mere

Så mange projekter gik videre

Summen af fase 2-ansøgningerne til store projekter beløber sig til 2,3 mia. kr. - det svarer til omkring det dobbelte af de ca 1.1 mia. kr., som fonden har til rådighed. Læs mere

Innotalk i KU's Festsal

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 24. september, hvor tre internationale eksperter giver forskellige perspektiver på offentlig-privat samarbejde. Læs mere