Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?

Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden. Innovationsfonden investerer i erhvervsrettede ph.d. eller postdoc-forløb.

Under Erhvervsforsker investeres der i ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

Vores krav til dig:

  • En ErhvervsPhD skal have en kandidatuddannelse
  • En ErhvervsPostdoc skal have opnået en ph.d.-grad inden for de sidste tre år
  • Der arbejdes på samme forskningsprojekt på både universitet og i virksomhed
  • Projektet skal være af høj forskningsfaglig kvalitet og have kommerciel værdi for virksomheden
  • Erhvervsforskeren og forskningsprojektet skal give virksomheden mulighed for at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver, der skaber vækst og arbejdspladser
  • Erhvervsforskeren og forskningsprojektet styrker relationen mellem erhvervslivet og universitetet og skaber grobund for ny forskning

Aktuelle søgemuligheder

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner omkring løsning af konkrete forsknings- og udviklingsopgaver.

Søgemuligheder

Ansøgningsfrister
2016

  • 19. september 2016 kl.12:00 (ErhvervsPostdoc og alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar ultimo november 
  • 10. oktober 2016 kl. 12:00 (off. ErhvervsPhD) - endeligt svar primo december

2017

  • 20. marts 2017 kl. 12:00 (ErhvervsPostdoc og alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar ultimo maj
  • 25. september 2017 kl. 12:00 (ErhvervsPostdoc og alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar ultimo november

Nyt om erhvervsforskere

Kontakt 

Nyhedsbrev - Få de seneste nyheder om ErhvervsPhD og -Postdoc. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk
Læs det seneste nyhedsbrev her

LinkedIn - både for potentielle, nuværende og tidligere parter. Tilmeld dig Erhvervsforsker LinkedIn-gruppen.

Erhvervsforsker
Telefontid: 9 - 12 Tlf. 6190 5002
Mail: erhvervsforsker@innofond.dk