Inden du søger

Målgruppen for Iværksætterpilotordningen er dimittender fra de videregående uddannelser med en innovativ iværksætteridé. 

For at komme i betragtning til iværksætterpilotordningen skal du være nyligt færdiguddannet eller tæt på færdiguddannet med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse.

Dette kan f.eks. indebære en akademi-, professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser, universiteter eller lignende.

Voksenuddannelser på videregående niveau er således ikke inkluderet i ordningen.

Hvordan søger man?
Der er årligt to ansøgningsrunder, én i foråret og én i efteråret, hvor man søger om optagelse på ordningen. 

Læs de mest stillede spørgsmål til Iværksætterpilotordningen

Du søger ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema på ansøgningsportalen e-grant. Det anbefales at læse ordningens vilkår (opslag og retningslinjer) grundigt, før du udfylder ansøgningen.

Hvor langt skal man være med sin forretningsidé?
Der er ikke fast definerede forhåndskrav. For at kunne ansøge om optagelse i Iværksætterpilot-ordningen skal du som minimum kunne beskrive din idé som en forretningsidé, hvad der gør den innovativ, skalérbar, og hvor langt du/I er i forhold til faserne fra idé til kommercialisering. Der kan vedhæftes relevante bilag, der bidrager til at sandsynliggøre f.eks. det faglige niveau, udviklingstrinnet for forretningsidéen m.v.

Hvis jeg ikke kan komme på e-grant?
Oplever du tekniske problemer med ansøgningsportalen e-grant, kan du kontakte helpdesk alle hverdage 9.00-12.00 på mail support.e-grant@fi.dk eller tlf. 3392 9190.

Ansøgingsfrister

Fredag 1. april 2016 kl. 12:00: 
Søg Iværksætterpilot forår 2016

Onsdag 12. oktober kl. 12:00:
Søg iværksætterpilot efterår 2016