Internationale samarbejder

Innovationsfonden er engageret i flere programmer, der fremmer virksomhedsrettet forskning og innovation. 

Innovationsfonden vil prioritere indenfor 3 rammer:

  • Innovationsfondens generelle investeringsstrategi (f.eks. Eurostars)
  • Nationale politiske initiativer (f.eks. samarbejder mellem enkelte lande)
  • Samfundsmæssige udfordringer med betydeligt internationalt perspektiv som ikke kan løses nationalt (f.eks. Horizon2020 programmer)