Samfundspartnerskaber

Vi investerer i samfundspartnerskaber, hvor private virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og myndigheder samarbejder om at udvikle nye innovative løsninger med udgangspunkt i konkrete samfundsudfordringer. 

Nyt ansøgningsmateriale til Store Projekter bliver præsenteret her på siden i februar 2016.

Ved samme lejlighed bliver de enkelte temaer offentliggjort. Ansøgningsfrist for fase 1-ansøgninger vil være i perioden omkring den 1. maj 2016.

Hold dig opdateret ved at abonnere på fondens nyhedsbrev.

Læs mere… 
- Innovationsfonden giver grønt lys for milliardinvestering 
- Finansloven for 2016 (pdf)


Vores krav til jer:

  • Samfundspartnerskabet er et oprigtigt samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder
  • Der foregår et tæt samarbejde med offentlige aktører, f.eks. i forhold til fremtidig regulering, offentlig efterspørgsel eller den service, som det offentlige tilbyder
  • I skaber forandring og løsninger med gennemslagskraft – både for samfundet og de deltagende parter
  • I leverer inden for 3-5 år konkrete og efterspurgte løsninger
  • Indsatsen organiseres effektivt, så chancen for succes øges
  • Partnerskabet bemandes af de rigtige og de nødvendige parter, og typisk mellem 5-10 kerneparter
  • Alle samarbejdsparter er med til at finansiere projektet
  • Universiteternes egenfinansiering skal udgøre mindst 10 %
  • Store virksomheder bidrager med en egenfinansiering på mindst 50 %, mens SMV’ernes egenfinansiering ligger på mindst 40 %
  • Innovationsfondens investering kan maksimalt udgøre 75 % af det samlede projektbudget

  I ansøgningen lægger vi vægt på:

  • Kvalitet og nyhedsværdi
  • Strategisk betydning og effekt
  • Effektiv organisering og implementering

  Modeller for samfundspartnerskaber
  Et samfundspartnerskab kan organiseres på forskellige måder, alt efter fagområde og de samfundsmæssige udfordringer, som er i fokus:

  • Et nationalt initiativ, hvor en række virksomheder - eventuelt fra flere forskellige brancher - og forskningsinstitutioner går sammen om at løfte et område radikalt ved hjælp af en ny teknologi
  • Et samarbejde bestående af flere virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner, som tilsammen repræsenterer leddene i en værdikæde fra teknologi til slutbruger og marked

I 2015 kunne man ansøge om investering fra fonden til et samfundspartnerskab under tre temaområder: 

 • Avancerede materialer
 • Big Data
 • Energirigtige renoveringsløsninger

Næste ansøgningsrunde for Store projekter afventer finansloven for 2016, men forventes at være primo 2016.