ErhvervsPhD

Ansøgningsfrist

20. marts 2017 - 12:00

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

  • En ErhvervsPhD-studerende er ansat i den private virksomhed og indskrevet på universitetet.
  • Det er den private virksomhed, der søger Innovationsfonden om støtte til projektet og den studerende ansættes med løn i virksomheden under hele ErhvervsPhD-projektet.
  • Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på ErhvervsPhD-projektet.

Hvad får du ud af et ErhvervsPhD-forløb?

  • Projektet giver ErhvervsPhD’en mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
  • Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
  • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.
Seneste nyt inden for ErhvervsPhD

21.12.2016
Der er i 2017 afsat 10 mio. kr. til offentlige ErhvervsPhD-projekter
Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2017 kl. 12:00. Nærmere detaljer om retningslinjer og kriterier bliver offentliggjort i starten af 2017.

20.05.2016
Midlerne til grønlandske og færøske ErhvervsPhD-virksomheder for 2015 og 2016 er uddelt
ErhvervsPhD-ordningen er normalt kun åben for ansøgning fra danske virksomheder. I finansloven er der imidlertid afsat 1,7 mio. kr. om året 2015 – 2017 til ErhvervsPhD-projekter i virksomheder med hjemsted i Grønland eller på Færøerne. Beløbet for 2015 og 2016 er allerede uddelt. Information om 2017-puljen vil følge.

12.04.2016
Analyse af offentlige ErhvervsPhD-projekter
Innovationsfonden har fået lavet en analyse af de 50 offentlige ErhvervsPhD-projekter, der er igangsat fra 2009-2015 og offentliggør nu et uddrag af denne, som både kan læses til inspiration og introduktion til ordningen, ligesom den lister helt konkrete forudsætninger, faldgruber og effekter af ordningen. Læs uddraget af analysen her.

Denne søgemulighed hører under

Råd og vejledning

Ansøgningsfrister

  • 20. marts 2017 kl. 12:00 (Alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar ultimo maj
  • 25. september 2017 kl. 12:00(Alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar ultimo november

Administration

Viden om

Kontakt

Nyhedsbrev - Få de seneste nyheder om ErhvervsPhD og -Postdoc. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk

LinkedIn - både for potentielle, nuværende og tidligere parter. Tilmeld dig Erhvervsforsker LinkedIn-gruppen.

Erhvervsforsker
Telefontid: 9 - 12 Tlf. 6190 5002
Mail: erhvervsforsker@innofond.dk