ErhvervsPhD

Ansøgningsfrist

19. september 2016 - 12:00

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

  • En ErhvervsPhD-studerende er ansat i den private virksomhed og indskrevet på universitetet.
  • Det er den private virksomhed, der søger Innovationsfonden om støtte til projektet og den studerende ansættes med løn i virksomheden under hele ErhvervsPhD-projektet.
  • Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på ErhvervsPhD-projektet.

Hvad får du ud af et ErhvervsPhD-forløb?

  • Projektet giver ErhvervsPhD’en mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
  • Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
  • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.
Seneste nyt inden for ErhvervsPhD​

05.07.2016
Endelig frist for ansøgninger om offentlig ErhvervsPhD
Ansøgningsfristen for offentlig ErhvervsPhD er fastlagt til 10. oktober 2016 kl. 12:00 med svar senest 2. december.

20.05.2016
Midlerne til grønlandske og færøske ErhvervsPhD-virksomheder for 2015 og 2016 er uddelt
ErhvervsPhD-ordningen er normalt kun åben for ansøgning fra danske virksomheder. I finansloven er der imidlertid afsat 1,7 mio. kr. om året 2015 – 2017 til ErhvervsPhD-projekter i virksomheder med hjemsted i Grønland eller på Færøerne. Beløbet for 2015 og 2016 er allerede uddelt. Information om 2017-puljen vil følge.

12.04.2016
Analyse af offentlige ErhvervsPhD-projekter
Innovationsfonden har fået lavet en analyse af de 50 offentlige ErhvervsPhD-projekter, der er igangsat fra 2009-2015 og offentliggør nu et uddrag af denne, som både kan læses til inspiration og introduktion til ordningen, ligesom den lister helt konkrete forudsætninger, faldgruber og effekter af ordningen. Læs uddraget af analysen her.

09.02.2016
Innovationsfonden har afsat 10 mio. kr. til ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor i 2016
Ansøgere har mulighed for at få del i det afsatte beløb ved ansøgningsrunden med deadline 3. oktober kl. 12:00. Godkendte projekter kan starte fra primo december. Se de supplerende retningslinjer for offentlige ErhvervsPhD-projekter her.

Der afholdes ikke flere erhvervskurser p.t.
Det har hidtil været obligatorisk for alle ErhvervsPhD-studerende at deltage i et ErhvervsPhD-kursus. Der afholdes imidlertid ikke flere kurser, og studerende, der endnu ikke har deltaget, får derfor dispensation for deltagelse. De 7,5 ECTS, som kurset svarede til, kan bruges på et andet projektrelevant kursus.

 

Råd og vejledning

Ansøgningsfrister

  • 7. marts 2016 kl. 12:00 - endeligt svar primo maj

  • 19. sep. 2016 kl. 12:00 (alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar ultimo november 

  • 10. okt. 2016 kl. 12:00 (off. ErhvervsPhD) - endeligt svar primo december 

Administration

Viden om

Kontakt

Nyhedsbrev - Få de seneste nyheder om ErhvervsPhD og -Postdoc. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk

LinkedIn - både for potentielle, nuværende og tidligere parter. Tilmeld dig Erhvervsforsker LinkedIn-gruppen.

Erhvervsforsker
Telefontid: 9 - 12 Tlf. 6190 5002
Mail: erhvervsforsker@innofond.dk