ErhvervsPostdoc

Ansøgningsfrist

19. september 2016 - 12:00

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner omkring løsning af konkrete forsknings- og udviklingsopgaver.

  • En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med forskningsinstitutionen.
  • Det er den private virksomhed, der søger Innovationsfonden om støtte til projektet.
  • ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under forløbet.

Hvad får du ud af et ErhvervsPostdoc-forløb?

  • Projektet giver ErhvervsPostdoc’en et unikt kompetenceløft i dennes karriereudvikling ved at kombinere forskningskompetencer med erfaringer og mindset fra erhvervslivet.
  • Virksomheden får mulighed for at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver og får samtidig styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
  • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

Råd og vejledning

Ansøgningsfrister

  •  7. marts 2016 kl. 12:00 - endeligt svar primo maj
  • 19. sep. 2016 kl.12:00 - endeligt svar ultimo november

Administration

Kontakt

Nyhedsbrev - Få de seneste nyheder om ErhvervsPhD og -Postdoc. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk

LinkedIn - både for potentielle, nuværende og tidligere parter. Tilmeld dig Erhvervsforsker LinkedIn-gruppen.

Erhvervsforsker
Telefontid: 9 - 12 Tlf. 6190 5002
Mail: erhvervsforsker@innofond.dk