Vælg din indgang

Talent

Søger du ErhvervsPhD, ErhvervsPostdoc eller en god start som iværksætter?

InnoBooster

Investerer i virksomheder og forskere med en stærk idé, der har brug for ny viden.

Grand Solutions

Er du klar til et samarbejde, der løser en samfundsudfordring og skaber vækst?
Ansøgningsfrist: 
25. september 2017 - 12:00
En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mell...

Innovationsfonden uddeler nye priser

Hjælp os med at finde de rette kandidater til Grand Solutions Prisen, Innovatør Prisen og Erhvervsforsker Prisen som uddeles i 2018.
Læs mere