Ændringer til Grand Solutions

Event
21. marts
Tid
10-11
Sted
Webinar

På dette webinar bliver du præsenteret for vores nye ansøgningsmodel til Grand Solutions. Den nye model består i en ny, todelt ansøgningsproces samt brugen af udvalg til at vurdere de indkomne ansøgninger og træffe beslutning om tildeling af investeringer. Modellen vil gælde for calls i 2024 og frem.

Webinaret vil indeholde cirka 30 minutters introduktion til den nye model og dens betydning for ansøgere til Grand Solutions-programmet. Derefter følger cirka 30 minutter til chatbaserede spørgsmål fra deltagerne.

Webinaret vil være på engelsk og er åbent for alle interesserede. Da webinaret vil blive optaget og delt, gør vi opmærksom på, at du ved din deltagelse samtykker til optagelsen og distributionen af en efterfølgende video fra webinaret.