Funding Webinar

Event
Tirsdag 20.juni
Tid
kl.9.30-11.10
Sted
Webinar

Energy Cluster Denmark, Innovationsfonden, ELFORSK, EUDP, Nordisk Energiforskning & Danmarks eksport- og investeringsfond inviterer til fælles informationsmøde.

Her kan du høre om programmernes fokusområder, samt dine muligheder for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling, test og demonstration.

Statens offentlige puljer bidrager til de politiske mål om en reduceret udledning af drivhusgasser på 70 procent i 2030 og klimaneutralitet frem mod 2050.

Grønne energiteknologiske løsninger søges
Udfordringerne er mange, og det er væsentligt at tænke på tværs af forsyningsarter og at udvikle nye grønne energiteknologiske løsninger, der kan understøtte den grønne omstilling til en rimelig pris.

Hør om dine muligheder
Ved mødet kan du høre nærmere om rammerne for offentlig medfinansiering under hvert program. Ved tilmelding, vil det allerede være muligt at tilknytte et spørgsmål til den afsluttende Q&A session.

Program:
09.30 Velkomst
Hans-Jørgen Brodersen, ECD

09.35 Innovationsfonden
Martin Søndergaard, Innovationsfonden

09.50 ELFORSK
Edit Lulu Nielsen, Green Power Denmark

10.05 EUDP
Wicki Lassen, EUDP

10.20 Nordisk Energiforskning

Lise Nielson, Nordisk Energiforskning

10.35 Danmarks eksport- og investeringsfond
Line Lundby, Vækstfonden

10.50-11.10: Q&A
Med oplægsholdere – Modereret af Hans-Jørgen