Energi

Webinar – Informationsmøde om offentlig medfinansiering til energiprojekter

Event
Torsdag d. 14. januar 2021
Tid
kl. 13-15
Sted
Online

Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK inviterer til webinar den 14. januar, hvor vi informerer om mulighederne for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling og demonstration.

Statens tre offentlige puljer, Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK, bidrager til at gøre det danske samfund til et af verdens mest energieffektive. Danmark står på et grønt fundament, der kan sikre, at de fossile brændsler stort set vil være ude af el- og varmeproduktionen i 2030. At nå ambitionen om en reduceret udledning af drivhusgasser på 70 procent kræver større og mere langsigtet samarbejde på tværs af sektorer.

Grønne energiteknologiske løsninger søges

Udfordringerne er mange og det er væsentligt at tænke på tværs af forsyningsarter og at udvikle nye grønne energiteknologiske løsninger med en stærk grad af digitalisering. Det bliver afgørende for, at den grønne omstilling kan blive gennemført til en rimelig pris.

Hør om dine muligheder

Ved webinaret informerer vi om mulighederne for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling og demonstration.

Efter webinaret kan du ringe til programmerne med mulighed for at stille uddybende spørgsmål ift. projektansøgning og evalueringskriterier.

Arrangementet er gratis og afholdes på dansk.  

Tilmeld dig her

Program

13.00 - Velkomst, Mads Lyngby Petersen, EUDP

13.10 - Finansiering via Innovationsfonden, Lars Denning, Innovationsfonden

13.25 - Medfinansiering til energiprojekter under EUDP, Mads Lyngby Petersen, EUDP

13.40 - Hør om dine muligheder for at søge midler hos ELFORSK, Dorte Lindholm, ELFORSK

13.55 - Afrunding

14.00 - Mulighed for at tale med IFD, EUDP og ELFORSK pr. telefon om projektidé

15.00 - Slut

Yderligere info

Vi opfordrer til at besøge www.energiforskning.dk, hvor samtlige støttede projekter er samlet eller programmernes hjemmeside, for at læse om, hvad de enkelte programmer støtter og hente ansøgningsdokumenter.

  • Innovationsfonden har i 2021 en samlet bevilling på 1.169 mio. kr. til grønne forsknings- og innovationsprojekter
  • EUDP har en bevilling på ca. 650 mio. kr. i 2021 til at støtte ny energiteknologi, der understøtter de energipolitiske målsætninger.
  • ELFORSK medfinansierer med 25 mio. kr. til projekter, der fremmer en effektiv anvendelse af elektricitet i slutforbruget.

Kommende ansøgningsfrister:

  • EUDP: Den 5. marts 2021
  • ELFORSK: Primo 2021
  • Innovationsfonden: Den 8. april 2021

Kontakt

Mads Lyndby Petersen, EUDP, mlyp@ens.dk, tlf. 3392 7919
Lars Denning, Innovationsfonden, lars.denning@innofond.dk, tlf. 6190 5069
Dorte Lindholm, ELFORSK, dli@danskenergi.dk, tlf. 2529 1941

Bemærk: Når du tilmelder dig dette arrangement, giver du samtidig samtykke til, at vi må optage webinaret, sende et link til de anvendte Power Point samt sende dig et link til en evaluering af webinaret efterfølgende.

Logoer energi webinar