Bedre asfalt skal spare bilejere for millioner

Dansk forskning har for første gang på verdensplan påvist, at rullemodstanden mellem dæk og vej kan reduceres ved at optimere vejbelægningen. Nu skal der forskes i at fremstille endnu bedre belægninger.

Cirka en fjerdedel af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra vejtransport, en andel som har været stigende de senere år. De, der har prøvet at skubbe en bil i gang, ved, at der skal en del kræfter til at holde den i fart. Faktisk er det sådan, at op mod en tredjedel af benzinforbruget til en bil går til at overvinde modstanden mellem dæk og vej, den såkaldte rullemodstand.

-    Selv med en lille reduktion af rullemodstanden kan danske bilister spare adskillige hundrede millioner kroner. Samtidig vil projektet kunne reducere udledningen af CO2 tilsvarende, siger Jeppe Dyre, fysikprofessor på Roskilde Universitet og projektleder for ROSE.

Af de mange forskellige mulige tiltag til reduktion af CO2-udledningen er formindskelse af rullemodstanden et af de få med en negativ såkaldt skyggepris. Det betyder, at reduktionen ikke koster samfundet noget, men tværtimod er en samfundsøkonomisk god forretning. En vind-vind-situation for alle parter.

Tidligere har alle internationale bestræbelser på at mindske rullemodstanden mellem dæk og vej fokuseret på dækket, og dækfabrikkerne har de seneste 20-30 år gjort store fremskridt.

Forskningsprojektet nævnt ovenfor og udført 2011-2015 påviste, at det også er muligt at reducere rullemodstanden ved at optimere vejoverfladen. Projektet, som var delvist finansieret af Innovationsfonden, førte til nye vejbelægningstyper, som nu via forsøgsstrækninger testes af Vejdirektoratet en række steder i landet, blandt andet for at sikre holdbarheden.

Det nye forskningsprojekt ROSE ligger i forlængelse af dette arbejde, som nu suppleres med forskning, der skal sikre en grundlæggende videnskabelig forståelse af rullemodstand. Dette vil opnås dels ved et helt nyt laboratorium, dels ved meget omfattende computersimuleringer af bitumen som er bindemidlet i vejbelægninger. Målet er at arbejde frem mod belægninger med 6,5 % reduktion af rullemodstanden.

I konsortiet, som udfører forskningen, indgår Roskilde Universitet og DTU, Vejdirektoratet, de private danske firmaer Greenwood Engineering, NCC Roads A/S og konsulentvirksomheden AfterMath samt den store tyske dækfabrikant Continental AG og det fransk vejforskningslaboratorium IFSTTAR.

På længere sigt er det ambitionen, at forskningen også fører til en ny og bedre standard for rullemodstand på EU-niveau.

Samfundsværdi:
Hvis nye typer af vejbelægning kan mindske modstanden mellem vej og dæk, rullemodstanden, kan det spare danske bilister adskillige hundrede millioner kroner i benzin. Samtidig kan det nedbringe udledningen af CO2 gennem en meget beskeden investering.

Hent pressebeskrivelsen som PDF.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2016 2018

Investering

Innovationsfonden:
10 mio. kr.
Total budget:
14,2 mio. kr.

Projektansvarlig

Partnere

Roskilde Universitet
AfterMath
Vejdirektoratet
DTU
IFSTTAR
Continental AG
Greenwood Engineering A/S
NCC Roads A/S

Originaltitel

ROSE – Roads Saving Energy
Rosenfeldts billede
Ring på 
6190 5041