Forskningscenter for løsning af internationale konflikter

Udvikling af konkrete redskaber til konfliktanalyse og teknikker til ikke-militær indsats er afgørende for bilæggelse og afværgelse af voldelige konflikter.

Centre for Resolution of International Conflicts’ arbejde målrettes mod to konfliktdimensioner: Parternes omgang med fortiden i langvarige konflikter og tredjeparts mulighed for at bryde en optrapningsspiral. For at gøre konfliktviden relevant i praksis mobiliseres videnssociologi til at forstå, hvorfor forskellig ekspertise bliver henholdsvis lyttet til og ignoreret, og hvordan viden skal udformes for at finde anvendelse.

Centre for Resolution of International Conflicts agter at afprøve konkrete organisatoriske former, hvor forskere og praktikere i fællesskab udvikler løsninger. CRIC kendetegnes ved at gen- og nytænke grundlæggende konfliktteori, særligt gennem en systematisk samtænkning af emotionssociologi med andre konfliktdimensioner. Hermed muliggøres en mere præcis forståelse af tærsklen, hvor konflikter bliver voldelige. CRIC bygges op omkring fire projekter:

  1. Udvikling af konfliktteori
  2. Langtrukne konflikter
  3. Tredjeparts handlemuligheder i konflikters optrapningsfase
  4. Ekspertisesociologisk analyse af konfliktforskning.

Regionalt koncentreres case-studier om Levanten og Afrikas Horn for systematisk at skabe komparative indsigter og erfaringsoverførsel. Gennem forskning og udvikling vil CRIC styrke interesserede - statslige og ikke-statslige - parters evne til at bidrage til fredelige løsninger på internationale konflikter.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2013 2016

Investering

Innovationsfonden:
15,5 mio. kr.
Total budget:
26,5 mio. kr.

Projektansvarlig

Professor Ole Wæver

Partnere

Københavns Universitet
Aalborg Universitet
Syddansk Universitet
Aarhus Universitet
Copenhagen Business School

Originaltitel

CRIC - Forskningscenter for løsning af internationale konflikter
SidselHougaards billede
Ring på 
6190 5056