Dansk kystturisme skal løftes med nye former for oplevelser

Hvordan udvikles stedsforankrede og konkurrencedygtige udendørstilbud, som appellerer til aktive turister på nær- såvel som fjernmarkederne? Hvordan omsættes de kulturelle og kulinariske potentialer, som danske kystbyer besidder, til oplevelsestilbud af internationalt format?Over de seneste ti år har dansk kystturisme befundet sig i et konkurrencefyldt marked i rivende udvikling, og den internationale efterspørgsel efter kystferier i Danmark har været for nedadgående.

Manglende innovation er én af forklaringerne på, at dansk kystturisme har tabt markedsandele. Dette bunder dels i en mangel på detaljeret viden om efterspørgselsmønstre. Dels i en erhvervsmæssig struktur karakteriseret ved geografisk spredte og løst forbundne lokale entreprenører, som kun i begrænset omfang får del i den markedsrelevante viden, som trods alt eksisterer.

Hvordan finder vi intelligente måder at indsamle viden om forskellige typer af kystturister, og hvordan får vi delt denne viden og omsat den til innovative oplevelsestilbud, som appellerer til internationale markeder? Helhedsorienterede løsninger, som går på tværs af destinationer og sektorer, er blandt byggestenene i projektet InnoCoast. Disse vil bidrage til at reducere den skæve sæsonfordeling og dermed gøre kystturisme økonomisk bæredygtigt for lokale entreprenører såsom kajakudlejeren, feriecenteret og den lokale fødevareproducent.

-    Der er et antal små virksomheder, som ikke er særligt godt forbundne. De har typisk ikke ressourcerne til på egen hånd at undersøge deres markeder. Derfor er det vigtig, at de får del i denne viden og bliver forbundet i nogle netværk, siger Anette Therkelsen, lektor på Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet.

Projektet InnoCoast har således til formål at generere forskningsbaseret viden, som vil bidrage til lokale virksomheders oplevelsesinnovation inden for natur-, kultur- og fødevareturisme.

Projektet har en flerstrenget tilgang til innovation og fokuserer således på, hvordan turistoplevelser skabes i samspil mellem turister, turismeaktører og offentlige myndigheder.

InnoCoast har modtaget en økonomisk løftestang af Innovationsfonden, og projektet vil resultere i nye forretningsmodeller, netværk og forslag til oplevelsesdesign, som vil fremme udviklingen af natur-, kultur- og fødevareturisme. Herunder vil der komme forslag til, måder hvorpå lokale entreprenører kan udnytte deleøkonomien og digitale løsninger.

Ved at nytænke samarbejdet mellem offentlige og private aktører såvel som forskere vil InnoCoast muliggøre skabelsen af værdiskabende klynger på tværs af sektorer og et diversificeret oplevelsesudbud i danske kystområder.

Samfundspotentiale:
Projektet InnoCoast har til formål at søge at øge indtjeningen blandt de små forretningsdrivende. Derudover vil man gerne øge antallet af turister generelt samt antallet af nationaliteter, der vælger kystdanmark som destination. I dag er det især skandinavere og tyskere, som danske kystdestinationer har tag i. Midlet er stærkere netværk inden for turisterhvervet samt nye typer af oplevelsestilbud.

Hent pressebeskrivelsen som PDF.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2016 2018

Investering

Innovationsfonden:
6 mio. kr.
Total budget:
8,3 mio. kr.

Projektansvarlig

Anette Therkelsen

Partnere

Aalborg Universitet
Copenhagen Business School
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
Dansk Kyst- og Naturturisme
VisitDenmark
Center for Regional- og Turismeforskning
Feriehusudlejernes Brancheforening

Originaltitel

InnoCoast - Innovation in Coastal Tourism: Co-creating Competitive Experiences
Bettina Hauges billede
Kontakt 
Ring på 
6190 5006