Moniteringsprogram til giftige alger og fiskedød

Opblomstringer af fiskedræbende alger udgør et stort problem for fiskeopdræt i danske farvande. HABFISH vil søge at identificere de implicerede algetoksiner og udvikle nye kemiske målemetoder. Projektet vil desuden udvikle molekylære prober til sikker identifikation af algerne samt studere mekanismer bag fisks potentielle tilpasning til giftige alger og evt. akkumulering af algetoksiner i fisk

Opblomstringer af giftige alger er et tilbagevendende fænomen i danske farvande, og disse kan resultere i massedød af såvel vilde fisk som fisk i hav og landbaserede fiskeopdræt. Disse fiskedræbende alger udgør en stor risiko og udfordring, fordi de på få dage kan udrydde hele fiskepopulationer i et givent område. Dette kan have katastrofale konsekvenser for de implicerede fiskeopdrættere, men udgør også et problem for erhvervs- og lystfiskeri. Derfor er vi nødt til at kunne monitere og håndtere giftige algeopblomstringer.

I dette projekt vil vi søge at identificere de implicerede algetoksiner og udvikle nye kemiske målemetoder til at påvise og kvantificere dem i havet.

Projektet vil også udvikle molekylære prober til en sikker artsbestemmelse af de mest almindelige fiskedræbende algearter, samt anvende en molekylær metode (real time kvantitativ PCR) til at kvantificere dem uden brug af mikroskop.

Derudover vil HABFISH-projektet undersøge mekanismerne bag algernes effekt på fiskene og mulige mekanismer bag fisks potentielle tilpasning til giftige alger og akkumulering af algetoksiner i fisk.

Projektet vil føre til et moderniseret og stærkt forbedret moniteringsprogram og risikovurdering af giftige algeopblomstringer, der forårsager fiskedød i danske farvande.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2012 2016

Investering

Innovationsfonden:
17,2 mio. kr.
Total budget:
27,2 mio. kr.

Projektansvarlig

Lektor Per Juel Hansen
2678 2117

Partnere

Københavns Universitet
DTU
University of Urbino
University of Aberdeen
Lund University
Alfred Wegener Institute
International Oceanographic Commission
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Orbicon A/S
Hjarnø
Fishlab

Originaltitel

HABFISH - Giftige alger og fiskedød