Kortlægning af grundvandsressourcerne

Både menneskelig påvirkning og klimaændringer udgør en trussel mod grundvandsressourcerne. HyGEM vil vi skabe redskaber til integration af bl.a. tæt opmålte luftbårne geofysiske data med mere spredte geologiske data fra boringer.

Grundvandsressourcerne er mange steder under pres på grund af intensiv menneskelig påvirkning. Dertil kommer ændrede klimatiske forhold, der fører til tørke eller saltvands-indtrængning på grund af et stigende havniveau.

Kortlægning af grundvandsressourcerne er derfor af stor vigtighed, og i HyGEM-projektet vil vi skabe redskaber til automatisk integration af bl.a. tæt opmålte luftbårne geofysiske data sammen med de mere spredte geologiske data fra boringer.

Denne integration vil blive brugt til automatisk at konstruere hydrogeologiske modeller, der kan medvirke til at danne beslutningsgrundlag i forbindelse med byplanlægning, vandløbspåvirkning, grundvandsbeskyttelse, nitratudvaskning etc.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2012 2016

Investering

Innovationsfonden:
15,5 mio. kr.
Total budget:
28 mio. kr.

Projektansvarlig

Professor Esben Auken
8715 6383

Partnere

DTU
GEUS
Aarhus Vand A/S
United States Geological Survey
ALECTIA A/S
SkyTEM Surveys ApS
Aarhus Gerophysics Aps
The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

Originaltitel

HyGEM - Integration af geofysik, geologi og hydrologi for forbedret forvaltning af grundvand og miljø
Anitha K. Sharmas billede
Ring på 
6190 5048