Ny enzymproduktion skal gøre grønne løsninger billigere

Enzymer bidrager til bæredygtige og grønne løsninger inden for fødevarer, energi, foder og tekniske industrier. Enzymerne er dog for dyre til nogle industrielle anvendelser, bl.a. fordi effektiviteten af cellefabrikkerne, der producerer dem, ikke er høj nok. Nu vil forskere i et nyt projekt øge effektiviteten gennem ny forståelse af cellefabrikkerne.

Cellefabrikker er organismer, der er optimeret til at producere store mængder proteinbaserede produkter, eksempelvis enzymer og farmaceutiske proteiner.

-    Enzymer er helt centrale i en lang række samfundsmæssige sammenhænge. Dette omfatter meget forskellige anvendelser såsom fødevarer, dyrefoder, vaskemidler og ethanol til brændstof fremstillet ud fra stivelse eller biomasse, forklarer Jan Gorodkin, professor og ekspert i bioinformatik på Københavns Universitet.

Ud over at bidrage som essentielle komponenter i produkter bidrager enzymer også til et mere grønt og bæredygtigt samfund med en yderligere gevinst i flere arbejdspladser og råvareuafhængighed.

Eksempelvis er det muligt at reducere vasketemperaturen ved brug af enzymer svarende til en reduktion på 14 procent i energiforbruget ved vask, som er blot tre grader køligere. Et andet eksempel er brugen af affaldsbiomasse fra landbruget. Gennem de seneste 10 år er der udviklet forbehandlings- og enzymteknologi, der kan omdanne denne biomasse til forgærbare sukre anvendelige til fremstilling af bioethanol eller en lang række kemikalier, som i dag fremstilles af olie.

Den nuværende lave oliepris bremser den kommercielle udnyttelse af disse grønne teknologier, men ved at effektivisere enzymproduktionen yderligere kan den negative udvikling vendes.

Enzymudbyttet fra de nuværende cellefabrikker ligger langt under det teoretiske maksimum, og trods de er forbedret markant, går det nu langsomt med at forbedre dem med klassiske metoder.

I dette projekt vil Novozymes A/S samarbejde med forskerne fra Københavns Universitet om at forbedre cellefabrikkerne med ny teknologi baseret på ikke-kodende RNA. Ikke-kodende RNA medvirker ofte til regulering af stressrespons og metabolisme, hvorfor de som udgangspunkt er meget lovende kandidater for optimering. I projektet vil forskerne søge at identificere ikke-kodende RNA-kandidater, der kan forbedre udbyttet, og som er velegnede til en egentlig industriel indfasning.

-    Hvis du kan få prisen på enzymer ned, bliver det også økonomisk muligt at undersøge nye muligheder, siger Jan Gorodkin, professor og ekspert i bioinformatik på Københavns Universitet.

Samfundsspotentiale:
Enzymer benyttes inden for produktion af en lang række produkter i industrien og er typisk en mere miljøvenlig løsning end traditionel produktion. Hvis produktionen af enzymer gøres billigere og mere effektiv, vil de bæredygtige og grønne løsninger tilsvarende blive billigere. Dette vil gøre det økonomisk muligt at finde nye muligheder for brug af enzymer.

Hent pressebeskrivelsen som PDF.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2016 2020

Investering

Innovationsfonden:
14,2 mio. kr.
Total budget:
21,2 mio. kr.

Projektansvarlig

Partnere

Københavns Universitet
Novozymes A/S

Originaltitel

NextProd - Next generation cell factories for industrial production by non-coding RNA manipulation
Lars Winthers billede
Kontakt 
Ring på 
6190 5036