Bakterier og membraner skal rense drikkevand

De næste fire år skal det undersøges om avancerede membraner og særlige pesticidædende bakterier sammen rense forurenet drikkevandet. Membranerne filtrerer pesticiderne fra vandet, og bakterierne nedbryder dem efterfølgende til naturlige stoffer, der ikke er giftige.

Rent drikkevand er en begrænset ressource ikke kun i Danmark, men i hele verden. I Danmark får vi alt vores drikkevand fra grundvand, og det er vand, der har en meget høj kvalitet. Det vand, der kommer ud af vandhanen, indeholder hverken pesticider eller farlige bakterier. 

Grundvandet er imidlertid truet af forurening med bl.a. pesticider og klorerede opløsningsmidler. Mange drikkevandsboringer må i dag lukke, fordi koncentrationerne af disse kemikalier har været for høje. Der er derfor et stort behov for udvikling af nye teknologier til rensning af forurenet drikkevand.

Projektet MEMBIO vil udvikle økonomisk og miljømæssigt bæredygtige teknologier, der kan rense drikkevand forurenet med pesticider og klorerede opløsningsmidler, uden at der dannes uønskede nedbrydningsprodukter. 

Ved teknologien vil membranfiltrering og biologisk oprensning blive kombineret på en helt ny måde, der vil fjerne al forureningen fra vandet. Membranfiltreringen fjerner først forureningen fra vandstrømmen, men derved skabes også store mængder restvand med koncentreret forurening. Dette restvand vil efterfølgende blive renset i et biologisk filter, således at vandet kommer til at overholde kvalitetskriterierne for drikkevand.

-    Det er nyt, at vi kombinerer de to metoder. Biologisk rensning fungerer bedst, når der er høje koncentrationer af pesticider i vandet, fordi bakterierne nærmest sulter ved de koncentrationer, der findes i grundvandet. Men i dette projekt bliver pesticiderne netop koncentreret i det restvand, vi får fra membranfiltreringen, forklarer Jens Aamand, professor på GEUS, De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

MEMBIO-teknologien vil kunne udnyttes i alle lande, der anvender grundvand som drikkevand og efter yderligere udvikling også i lande, der anvender overfladevand som for eksempel flod- og søvand.

MEMBIO er et tværfagligt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, virksomheder og vandværker med deltagelse af De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Silhorko-Eurowater A/S, som leverer udstyr til vandrensning, Applied Biomimetic A/S, som leverer membraner, TREFOR og Din Forsyning.

I projektet vil der blive arbejdet sammen med “Den Trojanske Hest”, et andet projekt der forsker i udvikling af nye teknologier til rensning af forurenet drikkevand, og som ligeledes har fået bevilget penge af Innovationsfonden.

Samfundspotentiale:
Den nye kombinerede metode til at rense drikkevand kan blive mere bæredygtig end de metoder, man benytter i dag. Eksempelvis benytter man i dag aktiv kulfiltrering. Derudover håber parterne bag projektet, at metoden vil gøre det billigere at rense drikkevand i fremtiden.

Hent pressebeskrivelse som PDF. 


Holdet bag det forskningsprojektet.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2016 2019

Investering

Innovationsfonden:
10,6 mio. kr.
Total budget:
14,2 mio. kr.

Projektansvarlig

Partnere

GEUS
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Applied Biomimetic
Silhorko-Eurowater A/S
TREFOR Vand A/S
Din Forsyning

Originaltitel

MEMBIO - Innovativ kombination af membranteknologi og biologisk filtrering til vandrensning
Anitha K. Sharmas billede
Ring på 
6190 5048