Råmælk fra køer skal hjælpe for tidligt-fødte børn

Et nyt dansk projekt vil udvikle et højt specialiseret ernæringsprodukt, der kan nedsætte alvorlig sygdom og forbedre organudviklingen hos for tidligt-fødte børn.

Hvert år fødes på verdensplan 15 millioner børn for tidligt, det vil sige efter færre end 37 ugers graviditet. Cirka 1 million af disse børn dør kort tid efter fødslen, og mange får alvorlige komplikationer.

Dette skyldes blandt andet, at mavetarmsystemet og immunforsvaret hos disse børn ikke er færdigudviklet. Derfor er modermælk er den optimale ernæring til at sikre, at de for tidligt-fødte børn får en god start på livet.

Produktionen af modermælk er imidlertid ofte forsinket, og næringsindholdet i modermælk er ofte for lavt til at sikre optimal vækst, særligt hos de meget tidligt-fødte, det vil sige efter 24 til 32 ugers graviditet. Hverken donormælk eller modermælkserstatning er optimale diæter til at erstatte eller supplere modermælk. Der er behov for gode alternativer, der kan stimulere de for tidligt-fødte børns vækst, tarmudvikling og immunforsvar.

Projektet NEOCOL vil derfor udvikle et råmælksprodukt i form af kolostrum, som er den første mælk fra køer, der lige har kælvet. Dette bliver et nyt tilskud til modermælk i de første uger efter tidlig fødsel.

Kolostrum er rig på næringsstoffer og har samtidig et højt indhold af særlige stoffer, som positivt påvirker tarmvævet og immunsystemet. Derved mindskes risikoen for underernæring og infektioner hos disse svage børn.

- Dette projekt er det sidste store skridt, der skal til for måske at overbevise alverdens læger og hospitaler om, at ko-kolostrum er et godt supplement, når mors mælk ikke er til stede i tilstrækkelig mængde i de første leveuger, siger professor Per Sangild, dr.med. og dr.med.vet., fra Institut for Klinisk Veterinær Medicin og Husdyrbrug under Københavns Universitet, som leder projektet.

Udviklingen af kolostrum-produktet bygger på resultater fra en internationalt kendt dansk model for tidligt-fødte børn, udviklet i smågrise. Dødelighed og sygelighed hos tidligt-fødte grise falder markant, når de ernæres med ko-kolostrum sammenlignet med modermælkserstatning eller donormælk fra kvinder.

Kolostrum-produktet er netop undersøgt i et mindre studie på for tidligt-fødte børn i Danmark og Kina. Før dansk ko-kolostrum kan tages i bred anvendelse på hospitaler verden over, er det nødvendigt med yderligere produktundersøgelser, opfølgende studier på tidligt-fødte grise og to store internationale studier på tidligt-fødte børn.

Grunden til, at der er behov for yderligere studier på smågrise, er, at det er svært at undersøge mange tidligt-fødte børn med specifikke karakteristika. For tidligt-fødte børn kan have meget forskellige behov, som eksempelvis afhænger af, hvor tidligt de er født, og om de har tilstødende problemer, eksempelvist alvorlige infektioner. Her vil projektet supplere med studier på smågrise for at skaffe viden om brug af kolostrum til de forskellige grupper af tidligt-fødte børn.

Et stort internationalt netværk af forskere på universiteter og hospitaler vil de næste fem år samarbejde for at indhente den nødvendige videnskabelige dokumentation for produktets sundhedsmæssige potentiale og sikkerhed. Der afvikles forsøg i Danmark, Kina, Australien og flere steder i Europa.  

Kolostrum-produktet udvikles i samarbejde med den danske virksomhed Biofiber-Damino A/S, der skal sikre høj næringsmæssig kvalitet og høj sikkerhed. Kolostrum fra køer kan blive et helt nyt ernæringsprodukt til for tidligt-fødte børn i den første tid efter fødslen, når modermælk er fraværende eller må suppleres med anden ernæring. Det forventes, at produktet vil nedsætte alvorlig sygdom og forbedre udviklingen af vigtige organer, herunder både tarmen og hjernen, hos for tidligt-fødte børn. Det forventes, at dansk produktionen af ko-kolostrum til tidligt-fødte børn har et globalt markedspotentiale på 300 millioner kr.

Om partnerne
Gruppen for Komparativ Pædiatri og Ernæring ved Københavns Universitet består af 20-25 forskere med mange forskellige uddannelsesbaggrunde. De har gennem 20 år anvendt unikke grisemodeller til at finde den optimale ernæring for sårbare børn på hospitaler.  I tætte samarbejder med hospitaler i både ind- og udland afprøves nye behandlinger, som har vist sig effektive til grise.  Dele af samarbejdet har været med virksomheden Biofiber-Damino A/S, som har specialiseret sig i produktion af kolostrum til patienter.

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, og en række hospitaler i Sydkina og Australien er blandt de vigtigste projektpartnere.  Der er også vigtigt bidrag fra Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet. 

Kategori

Grand Solutions

Periode

2017 2022

Investering

Innovationsfonden:
19 mio. kr.
Total budget:
38 mio. kr.

Projektansvarlig

Professor Per Sangild, dr.med. og dr.med.vet.
2616 0530

Partnere

Københavns Universitet
Biofiber Damino A/S
Odense Universitetshospital

Samfundspotentiale

  • I Danmark fødes cirka 7 pct. af en årgang for tidligt, det vil sige, at børnene er født før 37 ugers graviditet. I 2015 blev der i Danmark født godt 58.000 børn.
  • Efterhånden som lægevidenskaben er blevet i stand til at redde flere og flere for tidligt-fødte børn, er der også blevet øget behov for at forbedre disses sundhed på kort og langt sigt.
  • Ofte er moderens mælkeproduktion ikke tilstrækkelig, når et barn fødes for tidligt, og mælken indeholder ikke nok næring til de allermindste. Derfor vil projektet NEOCOL udvikle et supplement i form af ko-kolostrum, som er den første mælk, som en ko producerer til sin spædkalv.
  • I dag er malkekøer fremavlet til at producere store mængder mælk, og dermed også kolostrum. Derfor er kalve ikke i stand til at drikke al den kolostrum, som deres mødre producerer.
  • Det er forventningen, at ko-kolostrum kan hjælpe med til, at verdens tidligt-fødte børn skal tilbringe færre dage på hospitalet, end de gør i dag.

Originaltitel

NEOCOL: Kolostrum til nyfødte børn