Renoveringer skal både spare energi og give livskvalitet

Energirenovering af et boligområde luner i driftsbudgettet, men det har også en række sociale, kulturelle, arkitektoniske, og sundhedsmæssige konsekvenser. Et nyt forskningsprojekt skal udvikle en model, der kan fastslå energirenoveringens indflydelse på beboernes trivsel.

Gellerupparken, hvor en del af RE-VALUE boligerne er lokaliseret. Fra venstre: Sektionsleder fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, Professor Søren Wandahl og Direktør for Brabrand Boligforening, Keld Laursen.

Et nyt projekt skal bidrage med ny viden om den samlede værdiskabelse, samfundet opnår ved intelligent energirenovering af boligområder.

Målet er at skabe en demonstration i fuld skala af to renoveringsprojekter i områder med forskellig beboersammensætning og undersøge effekterne af disse i forhold til reduktion af energiforbrug samt i indflydelse på sundhed og trivsel i området.

-    Vi skal renovere med fokus på energibesparelser, men vi skal også finde en metode til at fastsætte den merværdi, en renovering kan generere i form af for eksempel et bedre indeklima eller nye byrum i det bebyggede miljø. Vores mål er at udvikle en intelligent beregningsmodel, som bygherrer kan bruge til at vurdere renoveringsindsatser mere helhedsorienteret og inkludere en opmærksomhed på sundhed, komfort og arkitektur, siger ingeniørdocent Søren Wandahl, Institut for Ingeniørvidenskab under Aarhus Universitet.

Målet er, at bygningerne i projektet sænker energiforbruget med mindst 50 procent. Det involverer blandt andet nye facader, vinduer og tage samt intelligent energistyring, og på den måde kommer renoveringsarbejdet til at ændre væsentligt på indeklimaet i boligerne og på områdets arkitektoniske udtryk.

Ni forskellige virksomheder samt en boligforening deltager i projektet og bidrager med specifik viden inden for alle de fagområder, der er i spil, når der energirenoveres. Med et omfattende miks af blandt andet sensorbaseret energiovervågning, antropologiske feltstudier, fysiologiske test og indeklimavurderinger skal projektets parter derfor udvikle en model til at måle en samlet værdi af energirenovering, der både omfatter tekniske, sociale og kulturelle aspekter.

Projektet skal også identificere muligheder for energibesparelser og social værdiskabelse i selve renoveringsprocessen. Det handler om at effektivisere transport til og fra boligområdet, styre logistikken på byggepladsen og minimere materialespildet. Men det handler også om at inddrage beboerne i byggeprocessen på en socialt bæredygtig måde, forklarer Søren Wandahl:

-    Der er meget stor forskel på, hvordan man forstyrrer et boligområde med et renoveringsprojekt. Vi vil gerne gøre det på en måde, som sikrer involvering og ejerskab blandt boligområdets beboere. Tidligere studier har vist, at det har stor betydning for omfanget af hærværk og indbrud på pladsen samt beskæftigelsen efterfølgende.

I løbet af tre år skal projektets parter være klar med et intelligent modelleringsværktøj til renovering, som i princippet kan fungere som et værdindeks.

En bygherre vil med modellen kunne teste forskellige prioriteringer i et renoveringsdesign og derved finde den renoveringsløsning, der passer bedst til det enkelte boligområde og giver mest værdi for pengene.

-    Modellen skal gøre det muligt at finde signifikante sammenhænge, så bygherren kan skrue op og ned for prioriteringerne. Hvad sker der, når han ændrer på facadens isoleringsevne og lysindfald eller byggekranens energiforbrug? Hvordan påvirker det beboernes komfort eller prisen på den samlede renovering? For eksempel vil han kunne se, at godt nok får han et lidt større varmetab, hvis han vælger en bestemt type vinduespartier mod øst, men til gengæld får han meget stor positiv effekt på beboernes oplevelse af tryghed, når de færdes ude, siger Søren Wandahl.

Samfundspotentiale:
Projektet har til formål at udvikle en model til energirenovering, som ikke blot fokuserer på økonomi og hensyn til klimaet. Også sociale og kulturelle aspekter vil blive tænkt ind på linje med indeklima og andre former for merværdi. Det hele samles til en model, som skal gøre det let for bygherren at prioritere arbejdet.

Hent pressebeskrivelsen som PDF.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2016 2019

Investering

Innovationsfonden:
15 mio. kr.
Total budget:
22 mio. kr.

Projektansvarlig

Søren Wandahl

Partnere

Aarhus Universitet
Brabrand Boligforening
Enemærke og Petersen
AART Archietects
Develco Products A/S
Airmaster
Idealcombi
Amplex Denmark
DEAS
Wicotec Kirkebjerg
Racell

Originaltitel

RE-VALUE - Value Creation by Energy Renovation, Refurbishment and Transformation of the Built Environment – Modelling and Validating of Utility and Architectural Value
Wedels billede
Ring på 
6190 5031