Vindmøllevinger skal kunne genbruges

Kompositmaterialerne i vingerne er den største barriere for, at hele vindmøllen kan genanvendes. Med projektet DreamWind skal der forskes i nye veje til fremstilling af genanvendelige kompositmaterialer.

I DreamWind-projektet samarbejder Vestas, en Vestas-materialeleverandør, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut om at udvikle nye kompositmaterialer til vindmøllevinger. 

Det bliver op til dette firkløver at opnå genanvendelighed gennem brug af biobaserede ressourcer eller genbrugsmaterialer eller ved fremstilling af stimuli-responsive materialer, som kan skilles ad efter vindmøllens levetid.

-    Projektet bygger på nogle stærke forskningskompetencer inden for materialeområdet på Aarhus Universitet. Med Innovationsfondens investering får vi nu mulighed for at udvikle nye smarte materialer, der vil kunne ændre form eller adskilles, når det måtte ønskes efter endt brug. Dette bliver et vigtigt projekt, som vil kunne få stor indflydelse på den måde, hvorpå materialer genanvendes i fremtiden, udtaler professor Kim Daasbjerg, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

Vestas er den førende virksomhed inden for den globale vindindustri:

-    I Vestas har vi fokus på at reducere LCOE (Levelized Cost of Energy) samt på yderligere at fremme vindenergiens bæredygtighed. DreamWind leverer på begge disse områder, udtaler Anders Vedel, CTO i Vestas.

-    Vi ser dette projekt som en naturlig forlængelse af vores samarbejde med Ellen MacArthur Fonden om cirkulær økonomi og fastholdelse af materialer som højværdiressourcer, der skaber værdi også efter produktets levetid, tilføjer Neil Jones, seniorvicedirektør for kvalitet, sikkerhed og miljø hos Vestas.

Danmark er et foregangsland for bæredygtig og innovativ produktion. Projektet skal i den sammenhæng dels bidrage til Vestas’ position som verdens førende leverandør inden for bæredygtig vindenergi. Dels hjælpe til med at positionere Aarhus Universitets og Teknologisk Instituts stærke kompetencer inden for polymer- og kompositkemi med henblik på efter projektet også at kunne fremme øget genanvendelighed i andre industrier, der ligesom vindindustrien bruger kompositter.

-    DreamWind-projektet vil styrke vores miljøkemiske kompetencer. Vi forventer på den baggrund at kunne hjælpe virksomheder i flere andre brancher til bedre ressourceudnyttelse, afslutter Mikael Poulsen, centerchef på Teknologisk Institut.

Samfundspotentiale:
Genanvendelige materialer i vindmøllevinger er en miljøgevinst for samfundet. Den cirkulære økonomiske tilgang vil sikre, at kompositmaterialerne skaber værdi også efter produktets levetid, og der vil endvidere blive skabt nye arbejdspladser i hele genanvendelseskæden.

Hent pressebeskrivelsen som PDF.

Det skrev pressen
ingenioer.au.dk 03.02.2016 
Fremtidens vindmøllevinger skal genbruges

Kategori

Grand Solutions

Periode

2016 2019

Investering

Innovationsfonden:
17,6 mio. kr.
Total budget:
26,8 mio. kr.

Projektansvarlig

Mikael Poulsen

Partnere

Vestas Wind Systems A/S
Teknologisk Institut
Århus Universitet

Originaltitel

DreamWind – Designing REcyclable Advanced Materials for WIND energy
Vittrups billede
Ring på 
6190 5023