Fremtidens arbejdsmarked under lup

Forskere fra Roskilde Universitet skal i samarbejde med erhvervsliv og interesseorganisationer undersøge nye udviklinger på arbejdsmarkedet for vidensarbejdere og eksperimentere med nye organiseringsformer.

Arbejdsintensivering, løse ansættelser, nye krav om teknologiske og sociale kompetencer og måske forringede skatteindtægter.  

Det danske arbejdsmarked er under forandring som en konsekvens af globaliseringen, den teknologiske udvikling og den såkaldte fjerde industrielle revolution, som mange mener, vil ændre samfundet markant.

I et nyt forskningsprojekt med investering fra Innovationsfonden skal forskere fra Institut for Mennesker og Teknologi på RUC sammen med erhvervsliv og interesseorganisationer undersøge de seneste tendenser inden for vidensarbejde - både for den enkelte medarbejder, for virksomhederne og for samfundet. Gennem inspiration fra innovative organiserings- og ansættelsesformer vil de finde nye løsninger på udfordringerne bag den teknologiske udvikling.

Projektet foregår i et samarbejde mellem RUC, Actee, Prosa, Kooperationen, Reload og Teknologisk Institut.

- De fastansatte vidensarbejdere oplever øget ansvar og arbejdsintensivering kombineret med ændrede kompetencekrav. Samtidig er der en relativt stor gruppe ansatte, hvis job er fleksible, men usikre. Begge grupper slås med stigende belastninger, og der opstår en øget ulighed mellem de privilegerede og prekære medarbejdere. I projektet kigger vi på konsekvenser af disse udviklinger, siger Katia Dupret, som sammen med Susanne Ekman leder projektet fra Roskilde Universitet.

Kooperationens direktør Susanne Westhausen har bemærket samme udviklinger og supplerer:

- Med dette projekt ønsker vi at finde løsninger, hvor job- og medarbejderdeling kan organiseres kooperativt, så vi kan fastholde de sikre og gode arbejdsvilkår. Og så vil vi fastslå én gang for alle, at vores samfund mere end nogensinde har brug for forpligtende fællesskaber.

For fagforeningen PROSA gælder det også et ønske om at sikre fair vilkår for it-medarbejdere, hvis arbejdsvilkår ændrer sig hastigt:

- Vi tror på, at projektet kan bidrage positivt med dets fokus på nye organiserings- og virksomhedsformer, siger næstformand Hanne Lykke Jespersen.

Den globale spilvirksomhed Actee udvikler og samskaber digitale læringsspil, der understøtter organisationers udviklingsprocesser med engagerende og effektiv arbejdspladslæring. 

- Vi glæder os til at samskabe simuleringsspil, der kan gøre kompleks viden om konsekvenserne af udviklingen af vidensarbejde praksis- og handlingsbaseret, siger udviklingskonsulent Maja Spangsberg Krogstrup.

Konkret skal projektdeltagerne i løbet af projektet samle ny viden på feltet og skabe nye værktøjer til virksomhederne, så de kan håndtere nogle af de problemstillinger, de vil møde i fremtiden. Det gør forskerne bl.a. ved at tale med medarbejdere og ledelse i videnstunge virksomheder og ved at lave register- og survey-undersøgelser for at afdække arten og omfanget af løsarbejde og af nye typer ansættelser.

Reload A/S bidrager som central casevirksomhed i projektet:

- Vi forventer at samarbejdet vil give os større indsigt og erfaring med nye, fremtidsorienterede, innovative og modstandsdygtige organisationsformer og at denne erfaring bidrager til at Reload bliver en endnu mere relevant og bæredygtig organisation, både for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, siger Magnus Christensson Partner i Reload.

Tine Andersen, seniorkonsulent i Teknologisk Institut, er ligeledes optaget af den stigende digitalisering og automatisering. Hun understreger:

- Måske glemmer vi, at teknologierne også giver mulighed for at udnytte fordelene ved at arbejde fysisk sammen over længere tid? Vores projekt vil undersøge både muligheder og begrænsninger i tre ansættelsesformer, som ser ud til at kunne understøtte faglig udvikling og innovation.

Projektdeltagere

 • RUC, Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) forsker bl.a. i bæredygtige løsninger, i arbejdsliv, socialt entreprenørskab og teknologiers indflydelse på vores liv.
 • Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Instituttet deltager i samfundsnyttige.
 • PROSA er det eneste fagforbund udelukkende for it-professionelle. Derfor har PROSA ekspertise i de udfordringer, man som it-professionel møder i sin karriere.
 • Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. På tværs af brancher og selskabsformer, arbejder Kooperationen ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed.
 • Actee er et dansk baseret privat firma, der udvikler læringsbaserede onlinespil til organisationsudvikling og forandringsledelse.
 • Reload er et dansk baseret privat konsulentfirma, der er eksperter på Drupal-webudvikling.
OM PROJEKTET
Investering
Åben sektion, Investering

Grand Solutions

Fondens investering: 5 mio. kr.

Samlet projektbudget: 10 mio. kr.

Projektets varighed: 3 år

Projekttitel: SIW – Socially Innovative knowledge Work

Samfundspotentiale
Åben sektion, Samfundspotentiale
 • Bedre balancering af fleksibilitet og tryghed
   
 • Bedre vilkår for dyb faglighed
   
 • Talentfastholdelse
   
 • Mindre sygefravær
   
 • Færre arbejdsløse og mindre udsat arbejdsstyrke
   
 • Større økonomisk tryghed
   
 • Bedre konkurrenceevne
   
 • Bedre skattebetaling
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

RUC
Afdeling: Institut for Mennesker og Teknologi

Katia Dupret
Mail: katia@ruc.dk
​Tlf. +45 4674 3666 

PROSA
Afdeling: København
 
Bjarke Friborg
Tlf. +45 33 36 41 41
Mail: brf@prosa.dk 

Kooperationen
Afdeling: Sekretariatet
 
Elsa Brander
Tlf. +45 33 55 77 44
Mail: eb@kooperationen.dk 

Actee
Direktør Leif Sørensen
Tlf. +45 70 70 75 05
Mail: info@actee.com

Teknologisk Institut
Afdeling: Analyse og Erhvervsfremme, Aarhus 

Tlf. +45 72 20 14 46 
Mail: tian@teknologisk.dk

Reload
Adm. direktør og partner Rasmus Luckow-Nielsen
Tlf. +45 30 22 45 45
Mail. rasmus@reload.dk