Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster

Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster er nedsat Innovationsfondens bestyrelse med det formål at bistå med faglige vurderinger i forbindelse med Fondens investeringer i forskning, teknologi og innovation inden for Innobooster-programmet.

 

Kriterierne for at blive beskikket til udvalget er, at medlemmet besidder betydelig og opdateret viden og erfaring inden for sit fagområde, har erfaring med iværksætteri og/eller forretningsudvikling samt behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau. Det samlede udvalg er desuden nedsat med fokus på at sikre diversitet i både samfundsmæssig og faglig henseende.