Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder

Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder er nedsat Innovationsfondens bestyrelse med det formål at bistå med faglige vurderinger i forbindelse med Fondens investeringer i forskning, teknologi og innovation inden for Innofounder-programmet.

 

Kriterierne for at blive beskikket til udvalget er, at medlemmet besidder betydelig viden og erfaring inden for sit fagområde, har indsigt i iværksætteri og/eller forretningsudvikling samt behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau. Det samlede udvalg nedsættes med fokus på at sikre en bredde i kompetencer, der supplerer den viden, som Fondens sekretariatsmedarbejdere besidder. Desuden sammensættes udvalget under hensyntagen til diversitet, f.eks. inden for køn, alder, geografisk tilhørsforhold, akademisk/faglig baggrund og international erfaring.