Erhvervsforskerudvalget

Erhvervsforskerudvalget er nedsat Innovationsfondens bestyrelse med det formål at foretage faglige vurderinger og lave indstillinger til afgørelse i forbindelse med indkomne ansøgninger til Erhvervsforskerprogrammet.

 

Kriteriet for at blive beskikket til udvalget er, at medlemmet skal være anerkendt forsker eller forskningskyndig. Det samlede udvalg er desuden nedsat med sigte efter en ligelig fordeling af dels privatansatte og offentligt ansatte, dels kvinder og mænd. Det tilstræbes desuden, at forpersonskabet repræsenterer både det private erhvervsliv og universiteterne.

Forperson og næstforperson

Forperson, Anita Friis Sommer

Anita er Head of Sustainable Operations hos LEGO Group, hvor hun er ansvarlig for udvikling og implementering af bæredygtighed på alle LEGO Groups fabrikker. Hun har tidligere været forsker og teamleder på University of Cambridge. Anita har en ph.d. i Product Development Management fra Aalborg Universitet.

Næstforperson, René Chester Goduscheit

René er professor ved Department of Business Development and Technology på Aarhus Universitet. Han har tidligere været professor ved Centre for Integrative Innovation Management på Syddansk Universitet. René har en Ph.d i netværksbaseret innovation fra Center for Industrial Production på Aalborg Universitet

Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget

Adelina Rogowska-Wrzesinska
Lektor, Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Andreas Kjær
Professor og overlæge, Københavns Universitet, Biomedicinisk Institut / Rigshospitalet

Anita Friis Sommer (forperson)
Head of Sustainable Operations, LEGO Group

Birgit Nørrung
Institutleder, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Christian Kapel  
Professor / CEO, Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab / ParaTech A/S

Dorthe B. Ravnsbæk
Professor, Aarhus Universitet, Kemisk Institut

Esmaeil Nadimi
Professor, Syddansk Universitet, Mærsk McKinney Møller Inst.

Hanne B. Rasmussen  
Senior Director Formulation & Delivery, Novo Nordisk A/S

Ira Assent
Professor, Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

Jakob Strømann-Andersen
Partner, Head of Sustainability Engineering, Hennning Larsen Architects

Jan Vang
Professor, Syddansk Universitet, Department of Technology and Innovation

Julie Borup Jensen
Professor MSO, Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi

Karin Nikolajsen
Industriel bioteknologi

Lise Byskov Herslund
Lektor, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mette Lübeck
Lektor, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

Mogens Durup Nielsen 
COO, sales and business development director, Xtel Wireless

Niels Henrik Pontoppidan  
Research Area Manager, Oticon A/S

Philip C. Kjær  
Chief Specialist, Vestas Wind Systems A/S

Poul Georg Moses
Senior Director, Haldor Topsøe

René C. Goduscheit (næstforperson)
Professor, Universitet Aarhus, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

René Thomsen
Director, Scio+

Sune Christensen
Science Manager, Novozymes A/S

Susan Stipp  
Professor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Fysik

Torben Kristiansen
Landedirektør Miljø og Sundhed, Rambøll

Tue Lehn-Schiøler  
Chief Data Scientist, Danske Bank / BrainCapture

Ulf Simonsen
Professor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Ulrik Niels Lassen
Klinikchef, professor, Rigshospitalet, Onkologisk Klinik / Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin