Erhvervsforskerudvalget

Erhvervsforskerudvalget foretager den faglige vurdering af alle Erhvervsforskeransøgninger. Behandlingstiden er på højst to måneder, medmindre udvalget beder dig om yderligere oplysninger til brug for vurderingen.

Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget
Professor, Erik Lund
Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion

Direktør, Tommy Mølbak
Added Values

Professor, Jan Hesthaven
Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne, Computational Mathematics and Simulation Science

Professor, Preben Elgaard Mogensen
Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer/ Nokia Solutions and Networks

Lektor, Birgitte Bak-Jensen
Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik

Konceptmanager, Jørgen Peter Jensen
DONG Energy

Vice President, Ole Kirk
Novozymes A/S

Professor, Hanne Ingmer
Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi

Professor, Centerleder, Martin R. Larsen
Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi

Direktør, Peter Buhl Jensen
Buhl Oncology ApS

Director, Thomas Kongstad Petersen (formand)
LEO Pharma

Professor, ph.d., Sven Frøkjær
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Lektor, Institutleder, Katrine Lotz
Kunstakademiets Arkitektskole, Bygningskunst, By & Landskab

Professor, Lene Tanggaard
Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

Professor, Peter Dahler-Larsen
Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

Lektor, Britta Timm Knudsen
Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation

Lektor, Christian Langhoff Thuesen (næstformand)
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management Engineering

Professor, Peter Sestoft
IT-Universitetet, Head of Software and Systems Section

Professor, MSO Brian Vejrum Wæhrens
Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion

Professor Emeritus & Academic Director, Christer Karlsson
Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Centerchef, Leif Højslet Christensen
Teknologisk Institut, Nano- og Mikroteknologi

Vice President Biometrics, Ingrid Sofie Harbo
H. Lundbeck A/S

Professor, Jan Larsen
Danmarks Tekniske Universitet, DTU COMPUTE

Professor, Lene Holm Pedersen
KORA / Copenhagen Business School, Department of Business and Politics

Professor, Henrik Callesen
Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab