ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet.

Kom videre til hovedsiden for ErhvervsPhD

Se oversigt over tidligere og aktive ErhvervsPhD’er:

Humanistiske og arkitektoniske projekter 2013-2003
2014 - Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomhed: Riis Retail A/S Universitet: Copenhagen Business School Projekttitel: Ressourceeffektivt butiksdesign med fokus på modebutikker.

____________

2013 - Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomhed: Trapholt 
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation
Projekttitel: Født som ikon? Billedmediernes betydning for nyere møbeldesign.

Virksomhed: VIA Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus, Sundhedsfaglig Højskole 
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Projekttitel: Professionslæring versus interprofessionslæring - en forskningsbaseret evaluering af innovation og interprofessionelt, tværsektorielt undervisningskoncept i professionsuddannelser.

Virksomhed: Vejle Kommune, Teknik & Miljø 
Universitet: Aalborg Universitet, København, Statens Byggeforskningsinstitut
Projekttitel: Rum for det gode ›byliv‹ i forstaden – mellem ideal og hverdagsliv.

Virksomhed: Designmuseum Danmark 
Universitet: Roskilde Universitet, Kommunikation, Jounalistik og Performancedesign
Projekttitel: Designmuseer som læringsressource - Undersøgelse med fokus på bæredygtighed.

Virksomhed: Kulturstyrelsen 
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Projekttitel: The Poetics of Participation: New Forms of Involving Audience as Participants in Cultural Events.

Virksomhed: Villa Venire A/S
Universitet Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation
Projekttitel: Fra grænseløshed til bæredygtig forandring. Et tværfagligt bud på en ny konsulentfaglighed.

Virksomhed: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for kommunikation
Projekttitel: Nulskrald - Et metodologisk bidrag til bearbejdning af vaner og holdninger vedr. affaldshåndtering i hjemmet.

Virksomhed: Hans Knudsens Instituttet 
Universitet: University of Nottingham, Faculty of Medicine & Health Science
Projekttitel: Art, Health and Wellbeing - a psycho-social examination of the relationship between the arts, health and wellbeing and its stakeholders.

Virksomhed: Universe Fonden 
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Filosofi og Læring
Projekttitel: Online opkvalificering af naturfagslærere - Hvordan virker det?

Virksomhed: COWI A/S 
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, design og konservering, Institut for Grafisk Design
Projekttitel: Wayfindingfejl på danske hospitaler.

Virksomhed: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Design og kommunikation
Projekttitel: Portrætter som modebilleder - et studie af dragt og mode i danske portrætter i perioden 1730 - 1900.

Virksomhed: IBM Danmark ApS 
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Idræt
Projekttitel: Organisationspsykologisk ledelsestræning.

Gottlieb Paludan Architects A/S i samarbejde med Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning: RUM FOR REGN - Arkitektonisk kvalitet i klimatilpasning af urbane vej- og gaderum.

Udviklingskonsulenterne A/S i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation: Magtprocesser i grænsekrydsende ledelse.

____________

2012 - Humanistiske of arkitektoniske projekter
Virksomhed: 3XN 
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier
Projekttitel: Adfærd i det Byggede Miljø - Handlingsmønstre og social interaktion i de socio-fysiske omgivelser.

Virksomhed: Action Lab A/S 
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi
Projekttitel: Mindfulness in Action - How to stay mindful in organizational turbulence?

Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S 
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Projekttitel: Børneperspektiver på sundhedsfremme i folkeskolen.

Virksomhed: Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi 
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation
Projekttitel: Human-Robot Learning in Danish Public Schools.

Virksomhed: Vestas Wind Systems A/S 
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier
Projekttitel: Mangfoldighed som konstruktion - Betydningen af sensemaking og sensegiving for implementering af mangfoldighed på ledelsesniveau.

Virksomhed: Experimentarium 
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik
Projekttitel: Brugerdreven udvikling af sundhedspædagogiske udstillingsdesigns på science centre. 

Virksomhed: KHR Arkitekter a/s 
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Institut 4, CITA–Center for IT og Arkitektur 
Projekttitel: RUM - Fiberforstærkede polymere materialer i arkitektonisk kontekst.

Virksomhed: KMD A/S Universitet: Copenhagen Business School, Dept. Of IT management
Projekttitel: RUM - Fiberforstærkede polymere public sector information as a driver of innovation.

Virksomhed: Business Centre Bornholm 
Universitet: The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation. School of Design.
Projekttitel: The Culture of Making Things: Linking Sustainable Design and Sustainable Development.

Virksomhed: Henning Larsen Architects 
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
Projekttitel: Urban Environment – development of comfort criteria for urban planning.

Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S 
Universitet: Københavns Universitet, Saxo-Instituttet
Projekttitel: Intergenerational Health Promotion in an Ethnological Perspective.

Virksomhed: Strand Consult 
Universitet: Aalborg Universitet, Center for Communication, Media and Information Technologies
Projekttitel: Network Neutrality in the Nordics: The Impact on Network Investment.

Virksomhed: Rambøll Managenment Consulting – Attractor 
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi
Projekttitel: Genbeskrivelse i organisationer.

 
Virksomhed: Moesgård Museum 
Universitet: Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
Projekttitel: Bevaring af vådområders skjulte kulturarv i samspil med landskabets biodiversitet
Godkendt 9. november 2012.

Virksomhed: Odsherred Kommune 
Universitet: Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Center for Teori og Metode
Projekttitel: Hvor er geoparken? En undersøgelse af begivenheders betydning for konstruktionen af en geopark.

Virksomhed: International Media Support 
Universitet: Aarhus Universitet, Department of Aesthetics and Communication
Projekttitel: Media in the new Libya. An investigation of the role of media in the formation of Libyan identities.

Virksomhed: Københavns Museum 
Universitet: Københavns Universitet, Saxo Instituttet
Projekttitel: Mellem brosten, knyster, skolæst og mode. En appropriations- og adaptionsanalyse af fodtøj fra middelalderen, renæssancen og enevælden fra arkæologiske udgravninger i København.

____________

 
2011 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: Experimentarium
Universitet: AU
Projekttitel: Hvor kommer videnskabsnyhederne fra? En analyse af kommunikationsstrukturerne fra laboratorier til nyhedsmedier.

Virksomheder: FSB
Universitet: AAU
Projekttitel: Sikring af arkitektonisk kontinuitet i uderum tilknyttet de almene boligbyggerier.

Virksomheder: Roskildegruppen/Roskilde Kulturservice A/S
Universitet: AAU
Projekttitel: Midlertidighedens muligheder i fremtidens byudvikling.

Virksomheder: Gehl Architects
Universitet: Interdisciplinary Design for Built Enviroment
Projekttitel: Investing in Space - an investigation into the return(s) on investments in quality improvements in the urban public space.

Virksomheder: Arkitektens Forlag
Universitet: RUC
Projekttitel: Designing Sustainable Communitites.

Virksomheder: Stibo A/S - CCI Europe
Universitet: CBS
Projekttitel: The disruption of the media business: How technology and organization affect innovation and products. A global study.

Virksomheder: Experimentarium
Universitet: AU
Projekttitel: Hvor kommer videnskabsnyhederne fra? En analyse af kommunikationsstrukturerne fra laboratorier til nyhedsmedier.

Virksomheder: Roskildegruppen/Roskilde Kulturservice A/S
Universitet: AAU
Projekttitel: Midlertidighedens muligheder i fremtidens byudvikling.

Virksomheder: Gehl Architects
Universitet: University of Cambridge
Projekttitel: Investing in Space - an investigation into the return(s) on investments in quality improvements in the urban public space.

Virksomheder: Professionshøjskolen Metropol
Universitet: KU
Projekttitel: En empirisk og teoretisk undersøgelse af grundskolelæreres relationskompetence med sigtet at udlede metoder til udvikling af relationskompetencen.

Virksomheder: Aalborg Sygehus, Idéklinikken
Universitet: AAU
Projekttitel: Embedding service design in health institutions to foster public service change.

Virksomheder: Kort & Matrikelstyrelsen
Universitet: AAU
Projekttitel: Skelforretninger og konfliktløsning.

Virksomheder: Væksthus Sjælland
Universitet: RUC
Projekttitel: Business Development in a Peri-urban Region.

____________

2010 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: Billund ErhvervsFremme
Universitet: SDU
Projekttitel: Konstruerede Destinationer – en komparativ undersøgelse af turisters, virksomheders og offentlige instansers konstruktionsprocesser i skabelsen af destinationer.

Virksomheder: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg
Universitet: AAU
Projekttitel: Innovativt skole-praktiksamarbejde i social- og sundhedsuddannelserne.

Virksomheder: Telenor Danmark
Universitet: KU
Projekttitel: Smart phones – relevans og diffusion.

Virksomheder: GIS-International
Universitet: AU
Projekttitel: Relationskompetence og studiemiljø - En undersøgelse af sammenhængen mellem underviserens relationskompetence og studiemiljøet.

Virksomheder: Teknologisk Institut 
Universitet: AU
Projekttitel: Idegenerering og Strategisk Idediffusion i Praksis - En eksplorativ proces mod øget innovation.

Virksomheder: DONG Energy Power A/S
Universitet: Designskolen Kolding
Projekttitel: Den Bæredygtige Bruger. Et designantropologisk projekt om bæredygtigt forbrug og brugerdreven innovation.

Virksomheder: Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
Universitet: AU
Projekttitel: Hvad menigheden hører. En empirisk undersøgelse af menighedens reception af prædikenen under gudstjenesten i Den Danske Folkekirke.

Virksomheder: Kriminalforsorgen
Universitet: DPU
Projekttitel: Designtilganges betydning for organisatorisk læring i inddragende forandringsprocesser.

Virksomheder: Fonden Kanonen
Universitet: SDU
Projekttitel: Anbragte børn og unges udvikling af sociale kompetencer i interaktionen med ansatte på et socialpædagogisk opholdssted.

Virksomheder: KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Universitet: KU
Projekttitel: Kunsten i byen - byen i kunsten - en undersøgelse af samtidskunstens rolle i den kulturelle byudvikling.

Virksomhed: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Universitet: AAU
Projekttitel: Strategier og metoder i byomdannelsen - i krydsfeltet mellem højkonjunktur og recession.

Virksomhed: Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning
Universitet: Danmarks Designskole/Center for Designforskning
Projekttitel: Netværksbaseret innovation udforsket gennem åbne designlaboratorier i kulturinstitutioner.

Virksomhed: 3XN
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakademi
Projekttitel: Parametri i Praksis, Generativ Performance i Arkitektur.

____________

2009 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: Rambøll Management Consulting (Attractor part)
Universitet: AU
Projekttitel: Om mening. En fænomenologisk-hermeneutisk gentænkning af coaching- og organisationsudviklingsteorien.

Virksomheder: Oticon A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Innovating with Pre-Users of Medical Devices (PhD Hum).

Virksomheder: MindLab
Universitet: AU
Projekttitel: Motivation til innovation – et antropologisk perspektiv på offentlig-privat innovation.

Virksomhed: Holscher Architects
Universitet: The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture
Projekttitel: Landscaped Urbanity: Re-thinking interaction between landscape and city architecture.

Virksomhed: VKR Holding A/S
Universitet: AAU
Projekttitel: Sustainable House of the Future – Active House 2020.

Virksomhed: Konsulenthuset Cubion A/S
Universitet: Ark. Århus
Projekttitel: Æstetiske læringsmiljøer - integrering af æstetik i læringsmiljøer på baggrund af brugerinvolvering.

Virksomhed: Alexandra instituttet
Universitet: Ark. Århus
Projekttitel: Changing Atmospheres in Interaction Design.

____________

2008 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: JJW Arkitekter
Universitet: Det Kongelige danske Akademis Arkitektskole
Projekttitel: Complex surfaces: Sound and space defining surfaces in architecture.

Virksomheder: Kommunikationsforum
Universitet: KU
Projekttitel: Ideudviklingens kommunikative orden.

Virksomheder: Netminers ApS
Universitet: KU
Projekttitel: PartoftheWeb.COM

Virksomheder: Moesgård Museum
Universitet: AU
Projekttitel: Åndebesættelse og troshelbredelse i Ægypten: En audiovisuel antropologisk undersøgelse af ægypteres erfaring af det usynlige.

Virksomheder: Grundtvig-Akademiet
Universitet: KU
Projekttitel: Frihed for Loke såvel som for Thor. N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv.

Virksomheder: Dialogcentret Danmark
Universitet: AU
Projekttitel: Sandhed og Dialog - En teologisk undersøgelse af sandhedens rolle i religionsmødet hos Johannes Aagaard.

Virksomheder: Horsens kommune
Universitet: AU
Projekttitel: Rollekonflikter og meningsfuldhed i den offentlige plejesektor.

Virksomheder: The Art Exhibit Group (ARTEG)
Universitet: KU
Projekttitel: Powerplay and collaboration - udstillingssamarbejder på tværs.

Virksomheder: PenSam Liv forsikringsaktieselskab
Universitet: AU
Projekttitel: Engagement og selv-forhold – kan medarbejderen indfri det moderne arbejdes krav om engagement og samtidig bevare sig selv?

Virksomheder: Columbus IT
Universitet: AU
Projekttitel: “En implementering af et forretningssystem slutter aldrig“ – IT virksomheders udfordring.

Virksomheder: MindLab
Universitet: AU
Projekttitel: Fremtid, faglighed og fleksibilitet: Antropologisk metode som drivkraft bag innovation på beskæftigelsesområdet.

____________

2007 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: Danfoss A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Capturing a wisp of smoke - a linguistic approach to intellectual Properety and trademarks.

Virksomheder: Coloplast
Universitet: KU
Projekttitel: En undersøgelse af Coloplast, Danfoss & TrygVestas CSR-politik.

Virksomheder: TDC A/S / (TDC Totalløsninger A/S, Privat, Salg og Kundeservice)
Universitet: HHÅ
Projekttitel: Work Embedded e-Learning. Bridging the gap between learning and work to optimize the learning effect and enhance performance and organizational learning.

Virksomheder: SALT-Danmark
Universitet: SDU
Projekttitel: ”Leg med ilden – organisationskulturelle casestudies i pentekostale trosfællesskabers udvikling af problematiske omverdensrelationer”.

Virksomheder: Den Danske Diakonissestiftelse
Universitet: KU
Projekttitel: Eksistentielle og åndelige fænomeners betydning hos patienter med kronisk hjerte-/lungesygdom.

Virksomheder: Middelfart Sparekasse
Universitet: Ark. Århus
Projekttitel: Strategisk design - fra kompleks retorisk strategi til persuasiv kommunikations- og oplevelsesdesign.

Virksomheder: Ib Lindholm A/S
Universitet: AUC
Projekttitel: Strategisk indretning af kontorarbejdspladser – om indretning som et ledelsesmæssigt værktøj i vidensvirksomheder.

Virksomheder: Lundgaard & tTanberg Arkitektfirma
Universitet: Ark. Kbh.
Projekttitel: Revitalisering af Teglmuren.

Virksomheder: Irma A/S
Universitet: DPU
Projekttitel: Erhvervsetologi; et studie af organisk rummelighed i sociale relationer.

Virksomheder: Areopagos
Universitet: AU
Projekttitel: Mellem cyber- og sognekirke. En empirisk og teoretisk analyse af distribution og brug af danske kristendomsformidlende internetsider.

Virksomheder: Advice A/S Ledelses- og Kommunikationsrådgivning
Universitet: KU
Projekttitel: Den svage organisationsfilosofi.

Virksomheder: NRGI a.m.b.a
Universitet: AUC
Projekttitel: Energiforsyning i et spændingsfelt - en analyse af NRGi’s virksomhedsdrift under hastigt ændrede vilkår.

____________

2006 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: Udviklingskonsulenterne ApS
Universitet: AUC
Projekttitel: Særligt dynamiske udvilingsøjeblikke i ledergruppers udvikling - et multicasestudie af øjeblikke der ændrer personer, teams og forretning.

Virksomheder: Gabriel A/S
Universitet: ARK.ÅR
Projekttitel: Anvendte tekstilers emotionelle værdier - undersøgelse og formidling af sanselige kvaliteter ved tekstiler i en tværfaglig kontekst.

Virksomheder: Dansk Bibel-Institut
Universitet: KU
Projekttitel: Forsynslære og theodicé ifølge »open Theism«.

____________

2005 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: Middelfart Sparekasse
Universitet: HHÅ
Projekttitel: Ledelse af selvorganiserende praksis.

Virksomheder: Nordisk Film A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Danskproduceret tv set med udenlandske briller: Udenslandske seeres og medieprofessionelles opfattelse af danskproduceret tv i den hjemlige sendeflade.

Virksomheder: Right Kjaer & Kjerulf
Universitet: CBS
Projekttitel: Lederudvikling - effekt og virkemidler.

Virksomheder: Dansk Arkitektur Center
Universitet: KU
Projekttitel: Ideen om det særligt danske i dansk arkitektur.

Virksomheder: Dansk Handel & Service
Universitet: KU
Projekttitel: Shoppingkulturens konsekvenser for det attraktive bymiljø.

Virksomheder: Nordea
Universitet: DPU
Projekttitel: Fra engagement til innovation - et spørgsmål om coaching.

Virksomheder: Novo Nordisk A/S 
Universitet: KU
Projekttitel: Characterization of pancreatic islet B-cell formation i deabetic animals receiving new treatment modalities for diabetes.

Virksomheder: Moesgård Museum
Universitet: AU
Projekttitel: I museumsmaskinen - en undersøgelse af aktuelle udviklinger på etnografiske museer.

Virksomheder: Human House A/S
Universitet: AUC
Projekttitel: Kvantificering af Den tredelte ansvarsforståelse - en empirisk undersøgelse af de tre forpligtelsers mulige validitet.

____________

2004 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: Microsoft Denmark
Universitet: DPU
Projekttitel: Learning Scenarios with ICT.

Virksomheder: DISPUK
Universitet: HHÅ
Projekttitel: En formativ evaluering af systemisk organisationskonsulentatio: Hvordan skabes effekten? Et case-studie funderet på CMM-teorien.

Virksomheder: Advice A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Videndeling gennem videnportaler.

Virksomheder: SLA Landscape Architects
Universitet: University of Cambridge
Projekttitel: Landscapes in the City - Towards an Urban Landscape Architecture.

Virksomheder: Amnesty International, Danmark
Universitet: RUC
Projekttitel: Den Omsorgsfulde og Teknologiske Død.

Virksomheder: AstraZeneca Danmarks A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Patientens ret til information vs makroøkonomiske hensyn indenfor sundhedssystemet.

Virksomheder: TDC A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Corporate dannelse - om koblingen mellem HR og branding i TDC.

Virksomheder: Wienerberger A/S
Universitet: ARK.KBH
Projekttitel: Blokmurværkets Atkitektoniske Potentiale.

____________

2003 Humanistiske og arkitektoniske projekter
Virksomheder: Institut for Fiskeriforvaltning og Kystsamfundsudvikling
Universitet: Tronhjem Fiskerihøjskole
Projekttitel: Komplementariet, konsensus og konflikt: Om forholdet mellem fiskeri og forvaltning.

Virksomheder: Odder Museum
Universitet: SDU
Projekttitel: Det kommercielle museum: kulturhistorisk forskning som kommercielt forretningsområdet ved Odder Museum.

Virksomheder: Mikro Værkstedet A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Sprogundervisning i et IT-pædagogisk perspektiv.