ErhvervsPhD-kurset

Innovationsfonden afholder et obligatorisk kursus for alle ErhvervsPhD-studerende. Kurset varetages af CBS.

Kursets overordnede formål er at klæde de ErhvervsPhD-studerende på til at varetage rollen som Erhvervsforsker under og efter studiet. ErhvervsPhD-kurset er beregnet til, at du tager det i begyndelsen af din ErhvervsPhD-uddannelse, og du får mest ud af kurset ved at deltage tidligt i dit projekt. Derfor opfordrer vi dig til at melde dig til det første kursus efter projektstart.

Kursets delmål er

  • At den ErhvervsPhD-studerende tilegner sig praktiske og teoretiske redskaber til at styre et forskningsprojekt, der går på tværs af akademiske kulturer og forretningskulturer og ofte ikke har en klar hierarkisk struktur
  • At den ErhvervsPhD-studerende får redskaber til at begå sig i akademiske og kommercielle miljøer og får det bedste ud af begge
  • At den ErhvervsPhD-studerende får værktøjer til at omsætte egen og anden forskning til innovation og forretningsmæssig værdi
  • At den ErhvervsPhD-studerende opnår forståelse for sin potentielle impact som erhvervsforsker og projektets impact i et virksomheds- og samfundsperspektiv samt bliver i stand til at agere i forhold dertil
  • At den ErhvervsPhD-studerende får skabt et fagligt og socialt netværk med andre ErhvervsPhD-studerende

Kurset er normeret til 5 ECTS point og er obligatorisk for alle godkendte ErhvervsPhD-studerende. Kurset består af fem moduler, hvoraf de to – modul 1 og 5 er obligatoriske for alle, mens hver enkelt studerende i tillæg hertil vælger et af de øvrige tre moduler  - modul 2, 3 eller 4.

Den studerende deltager således i tre moduler henover en et-årig periode fra ErhvervsPhD-projektets start.

To af modulerne foregår som internat, hvor alle studerende fra samme hold er samlet uanset valg af moduler.

Kursusdatoer

For studerende, der godkendes efter ansøgningsfristerne den 6. februar og den 2. maj, ligger kurset på følgende datoer:

  • Modul 1: 10.-11. Oktober 2018 
  • Modul 2, 3 og 4: Datoer kommer snarest
  • Modul 5: Dato kommer snarest 

Tilmelding

CBS står for kursusforløbet. Undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset varetages i samarbejde med Innovationsfonden.