ErhvervsPhD-kurset

Innovationsfonden udbyder et nyt kursus for alle ErhvervsPhD-studerende godkendt efter d. 25. september 2017. Kurset varetages af CBS.

Kursets overordnede formål er at klæde de ErhvervsPhD-studerende på til at varetage rollen som Erhvervsforsker under og efter studiet.

Kursets delmål er

  • At den ErhvervsPhD-studerende tilegner sig praktiske og teoretiske redskaber til at styre et forskningsprojekt, der går på tværs af akademiske kulturer og forretningskulturer og ofte ikke har en klar hierarkisk struktur
  • At den ErhvervsPhD-studerende får redskaber til at begå sig i akademiske og kommercielle miljøer og får det bedste ud af begge
  • At den ErhvervsPhD-studerende får værktøjer til at omsætte egen og anden forskning til innovation og forretningsmæssig værdi
  • At den ErhvervsPhD-studerende opnår forståelse for sin potentielle impact som erhvervsforsker og projektets impact i et virksomheds- og samfundsperspektiv samt bliver i stand til at agere i forhold dertil
  • At den ErhvervsPhD-studerende får skabt et fagligt og socialt netværk med andre ErhvervsPhD-studerende

Kurset er normeret til 5 ECTS point og er obligatorisk for alle godkendte ErhvervsPhD-studerende. Kurset består af fem moduler, hvoraf de to – modul 1 og 5 er obligatoriske for alle, mens hver enkelt studerende i tillæg hertil vælger et af de øvrige tre moduler  - modul 2, 3 eller 4.

Den studerende deltager således i tre moduler henover en et-årig periode fra ErhvervsPhD-projektets start.

To af modulerne foregår som internat, hvor alle studerende fra samme hold er samlet uanset valg af moduler.

Kursusdatoer

For studerende, der godkendes efter ansøgningsfristen den 25. september, ligger kurset på følgende datoer:

  • Modul 1: 23.-24. April 2018 
  • Modul 2,3,4: 31. Oktober – 1. November 2018  (de tre tilvalg afholdt samtidig)
  • Modul 5: 4. april 2019 

Tilmelding

CBS står for kursusforløbet. Undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset varetages i samarbejde med Innovationsfonden.