FAQ - igangværende projekter

Her kan du finde de mest stillede spørgsmål til ErhvervsPhD-ordningen

Hvad må jeg bruge mine rejsetilskud til?
Virksomheden kan få tilskud til at dække dokumenterede rejseudgifter til ophold i ind- og udland op til 100.000 kr.

Tilskuddet kan bruges til deltagelse i projektrelevante aktiviteter på konferencer, forskningsinstitutioner og virksomheder, som ikke er i samme land som værtsuniversitetet eller værtsvirksomheden.

Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger, bærbar computer, mobiltelefon osv. dækkes ikke af tilskuddet. Disse udgifter dækkes af virksomheden.
 

Skal Innovationsfonden forhåndsgodkende konferencer, kurser og rejser?
Nej, det skal Innovationsfonden ikke. Dog er det nødvendigt at gemme kvitteringer for rejseudgifter, som gives videre til virksomheden.

En statsautoriseret revisor vil ved projektets afslutning gennemgå regnskaberne, og alle udgifter, der er opnået tilskud til, skal derfor kunne dokumenteres.
 

Skal jeg som ErhvervsPhD-kandidat dække rejseudgifter på vegne af virksomheden?
Nej, det skal du ikke. Virksomheden skal dække alle ErhvervsPhD-kandidatens udgifter i forbindelse med uddannelsen, inklusive rejseudgifter.
 

Hvordan bliver virksomheden refunderet for rejseudgifter?
Virksomheden skriver rejseudgifterne på regnskabsskemaet, som den sender til Innovationsfonden hvert halve eller hele år. Hvis regnskabsskemaet kan godkendes, udbetaler Innovationsfonden tilskud for perioden. Hvis du er på en nyere ordning er rejsetilskuddet inkluderet i de 85% af beløbet som virksomheden får ved projektets opstart.

Husk, at alle kvitteringer og øvrig dokumentation for udgifter skal gemmes. En statsautoriseret revisor vil ved projektets afslutning gennemgå regnskaberne, og alle udgifter, der er opnået tilskud til, skal derfor kunne dokumenteres.
 

Kan universitetet betale for rejser?
Ja, det er muligt. Universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden, som dækker udgifter i forbindelse med ErhvervsPhD-forløbet. Dette inkluderer tilskud til rejseudgifter.
 

Hvad gør vi, hvis kandidaten skal på orlov?
Hvis du skal på forældreorlov eller orlov for at arbejde på et andet projekt, så kan virksomheden anmode fonden om orlov for kandidaten. Fonden skal godkende anmodningen, før orloven kan starte. Fonden yder ikke tilskud i orlovsperioder, inkl. barsels- og sygeorlov.

Følgende dokumentation skal med i forbindelse med anmodning om orlov:

  • Projektets sagsnummer skal oplyses
  • Begrundelse for anmodningen
  • Angivelse af start- og slutdato for orlovsperioden
  • Angivelse af ny slutdato for projektet (slutdatoen udskydes med orlovsperioden)
  • Anmodning om orlov skal underskrives af virksomheden, universitetet og kandidaten

Anmodningen sendes via www.e-grant.dk
 

Hvad gør vi, hvis kandidaten bliver syg undervejs i projektet?
Ved almindelig sygdom i en periode på under 30 dage er det valgfrit, om man vil søge om orlov for perioden og således ikke få udbetalt tilskud i den pågældende periode, men i stedet have tilskuddet til rådighed i den tilsvarende forlængelse af projektperioden. 

Hvis der er tale om en længere sygdomsperiode, hvor virksomheden modtager refusion for den studerendes løn, skal der søges om orlov, da der ikke både kan modtages tilskud fra kommunen og Innovationsfonden. Se procedure for orlov ovenfor.
 

Kan der skiftes vejleder undervejs i et projekt?
Der kan skiftes vejleder, hvis alle parter i projektet er enige om, at det er en god ide. Et vejlederskift skal godkendes af Innovationsfonden.

Til formålet skal Innovationsfonden modtage følgende:

  • Anmodning om vejlederskiftet med begrundelse for skiftet underskrevet af kandidat, universitetsvejleder og virksomhedsvejleder
  • CV for den nye vejleder

Det er nok, at den nye vejleder skriver under sammen med de andre parter. Anmodningen om skift af vejleder sendes via www.e-grant.dk 

Denne søgemulighed hører under:
Erhvervsforsker