FAQ – udregning af vægtet karaktergennemsnit

Spørgsmål og svar om udregning, herunder udenlandske uddannelser og uddannelser med forskellige karakterskalaer.

Som ErhvervsPhD-kandidat skal du opfylde følgende karakterkrav:

 • Du skal have fået mindst 10 i karakter for speciale/afgangsprojekt
 • Du skal opfylde et af de to niveauer for karaktergennemsnit:
  • Kandidat- og bacheloruddannelse tilsammen:
   Vægtet gennemsnit på mindst 8,2 på 7-trinsskalaen eller 9 på 13-skalaen
  • Kandidatuddannelsen alene:
   Vægtet gennemsnit på mindst 9,5 på 7-trinsskalaen eller 9,4 på 13-skalaen

I ErhvervsPhD-ansøgningen skal du vedlægge et udfyldt karakterberegningsskema, hvor du sætter dine karakterer ind sammen med den ECTS-vægt, som hver karakter har fået. Skemaet udregner så automatisk dit samlede vægtede karaktergennemsnit. Skemaet kan du finde her.
 

Min bacheloruddannelse er på 13-skalaen, mens min kandidatuddannelse er på 7-trinsskalaen. Hvordan gør jeg?
Omregn karaktererne på 13-skalaen til 7-trinsskalen og aflever alt på 7-trinsskalaen. Du kan gøre det på to måder, og du må selv vælge, hvilken du bruger:

 1. Omregn hver enkelt karakter på 13-skalaen til 7-trinsskalaen og sæt dem ind i karakterberegningsskemaet som normalt. ECTS-vægten er stadig den samme.
 2. Udregn først det samlede vægtede gennemsnit for uddannelsen på 13-skalaen vha. karakterberegningsskemaet og omregn derefter dette gennemsnit til 7-trinsskalaen. Sæt det omregnede gennemsnit ind i karakterberegningsskemaet med den samlede vægt for alle fagene.

Find omregningstabeller her.
 

Jeg har en femårig kandidatuddannelse og ikke nogen bacheloruddannelse. Skal jeg dele min kandidatuddannelse op i en bachelor- og kandidatdel?
Nej, det er ikke nødvendigt. Sæt alle karaktererne ind under bachelor- eller kandidatdel i karakterberegningsskemaet.
 

Der er ikke rækker nok til alle mine karakterer i skemaet. Hvad gør jeg?
Højreklik helt til venstre i regnearket i kolonnen med rækkenumrene og vælg ’Indsæt’. Så indsætter du en ny række ud for musepilen. Formlerne burde automatisk følge med.
 

Jeg har ikke fået karakterer i min uddannelse. Hvordan opfylder jeg karakterkravene?
Vi skal have en udtalelse om dit afgangsprojekt fra dem, der bedømte det.
 

Jeg har en udenlandsk bachelor- og kandidatuddannelse. Hvad skal I have?
Dokumentation fra den eller de institutioner, hvor du tog dine uddannelser, om hvor dine karakterer placerede dig i forhold til andre dimittender på årgangen - for både bachelor- og kandidatuddannelse. I dokumentet skal der stå, i hvilken øverste procentdel du var placeret i  - den øverste 10%, 20% osv. af årgangen. Dokumentationen skal påtegnes af institutionen, hvor du blev uddannet.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at skaffe, skal du omregne dine udenlandske karakterer til dansk 7-trinsskala og sætte dem ind i det almindelige karakterberegningsskema. Til omregningen skal du bruge den officielle omregningsskala (evt. til ECTS-systemet, som 7-trinsskalaen er indrettet efter), og du skal vedlægge i omregningsskalaen i ansøgningen. Så ser vi i stedet på dit absolutte karakterniveau. Vedlæg også dokumentation i ansøgningen for, at du har forsøgt at indhente dokumentation for relativ placering, f.eks. i form af en email fra institutionen om, at det ikke kan lade sig gøre at finde oplysningerne.
 

Min bacheloruddannelse er udenlandsk, mens min kandidatuddannelse er dansk (eller omvendt). Hvad skal I have?
Vedlæg dokumentation om relativ placering for din udenlandske uddannelse (se ovenover) og udfyld karakterberegningsskemaet for din danske.

Bemærk: Hvis du har en dansk toårig kandidatuddannelse med et vægtet snit på mindst 9,5, er det ikke nødvendigt også at levere noget om din udenlandske bacheloruddannelse, da den danske er tilstrækkelig til at opfylde karakterkravet.
 

Karaktererne på min uddannelse er ikke blevet vægtet med f.eks. ECTS eller årsværk
Sæt alle karakterer ind i karakterberegningsskemaet med vægten 1, så får du det simple gennemsnit, som vi bruger i stedet.
 

På min bacheloruddannelse er karaktererne givet uden vægt, mens de er med vægt på min kandidatuddannelse. Hvordan finder jeg mit samlede gennemsnit?
Brug denne metode:

 1. Regn et simpelt gennemsnit ud for din bacheloruddannelse (læg alle karakterer sammen og del med antallet af karakterer for at få det simple gennemsnit).
 2. For at finde vægtningen af karaktersnittet for bacheloruddannelsen, skal du:
  A. dividere bacheloruddannelsens antal af karakterbedømte fag med det samlede antal fag, og
  B. gange dette tal med 120 ECTS, hvis det er en toårig uddannelse; 180 ECTS, hvis det er en treårig uddannelse; eller 240 ECTS ved en fireårig uddannelse (60 ECTS per år).
 3. Sæt bacheloruddannelsens simple gennemsnit og vægtningen ind i karakterberegningsskemaet som én karakter under bacherlordelen.
 4. Sæt til sidst kandidatuddannelsens karakterer ind i skemaet under kandidatdelen.
   

På min bacheloruddannelse er karaktererne uden vægt og på 13-skalaen, mens de er på 7-trinsskalaen med vægt på min kandidatuddannelse. Hvordan finder jeg mit samlede gennemsnit?
Brug denne metode:

 1. Regn et simpelt gennemsnit ud for din bacheloruddannelse (læg alle karakterer sammen og del med antallet af karakterer for at få det simple gennemsnit).
 2. For at finde vægtningen af karaktersnittet for bacheloruddannelsen, skal du:
  A. dividere bacheloruddannelsens antal af karakterbedømte fag med det samlede antal fag, og
  B. gange dette tal med 120 ECTS, hvis det er en toårig uddannelse; 180 ECTS, hvis det er en treårig uddannelse; eller 240 ECTS ved en fireårig uddannelse (60 ECTS per år)
 3. Omregn snittet fra 13-skala til 7-trinsskala vha. tabel her: https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/karakterskala-7-trin…
 4. Sæt det omregnede simple gennemsnit og vægtningen ind i karakterberegningsskemaet som én karakter under bachelordelen.
 5. Sæt til sidst kandidatuddannelsens karakterer ind i skemaet under kandidatdelen.
   

Jeg har en bacheloruddannelse, men to kandidatuddannelser. Hvordan regner jeg mit gennemsnit ud?
Regn gennemsnittet ud ved at anvende karaktererne fra den kandidatuddannelse, som fagligt er tættest på projektemnet. Den anden bruger du ikke i beregningerne.

Hvis du mener, at begge kandidatuddannelser er lige tæt på, så vedlæg et karakterberegningsskema, hvor du bruger karaktererne fra den ene kandidatuddannelse, og et andet karakterberegningsskema, som bruger karaktererne fra den anden kandidatuddannelse.
 

Jeg har to bacheloruddannelser og en kandidatuddannelse. Hvordan regner jeg mit gennemsnit ud?
Regn gennemsnittet ud ved at anvende karaktererne fra den bacheloruddannelse, som var grundlaget for din indskrivning på kandidatuddannelsen. Hvis du er i tvivl, så spørg det universitet, hvor du tog din kandidatuddannelse, om det er noget, som de har optegnelser over.

Erhvervsforsker