Fokusområder

Tre politisk bestemte fokusområder

Politikerne har i aftalen om forskningsreserven 2021 udpeget tre temaer, som udgør rammerne for Innovationsfondens investeringer fremadrettet.

Klima, miljø og grøn omstilling

Klimaforandringerne stiller store krav til vores evne til at finde teknologiske og innovative løsninger, som kan sætte fart på den grønne omstilling. Både i Danmark og i resten af verden. Innovationsfonden bidrager til at løse klimaudfordringerne ved at investere i grøn forskning og innovation og ved at bygge bro mellem forskere og virksomheder.

Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Innovationsfonden understøtter Danmarks stærke viden- og forskningsposition inden for life science, sundhed og velfærdsteknologi ved at investere i forsknings- og innovationsprojekter, der udvikler løsninger og teknologier, som gavner borgernes sundhed, virksomhedernes bundlinje og Danmarks internationale konkurrencekraft.

Teknologi og innovation der skaber værdi og vækst

Innovationsfonden investerer i forskning og udnyttelsen af de teknologiske muligheder og innovation, som kan bidrage til at skabe vækst og værdi i Danmark.