Fokusområder

Tematisering af Innovationsfondens midler i 2022

Den politiske aftale ’Fordeling af forskningsreserven 2022’ indebærer en tematisering af Innovationsfondens midler. Det betyder, at Innovationsfonden i 2022 kan støtte forsknings- og innovationsprojekter inden for følgende tre temaer:

  • Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for nye teknologier

Temaerne er gældende for programmerne Innobooster, Innoexplorer, Erhvervsforsker, Grand Solutions og Internationale Samarbejder. Iværksætter-programmet Innofounder er ikke berørt af tematiseringerne.

Læs mere om temaerne i ’Aftale om fordeling af Forskningsreserven i 2022’

Programmernes implementering af temaerne vil fremgå af Innovationsfondens hjemmeside hurtigst muligt.

Se den konkrete implementering i Innoboosters retningslinjer og Erhvervsforskers retningslinjer