Fokusområder

Klima

Klimaforandringerne stiller store krav til vores evne til at finde teknologiske og innovative løsninger, som kan sætte fart på den grønne omstilling. Både i Danmark og i resten af verden. Innovationsfonden bidrager til at løse klimaudfordringerne ved at investere i grøn forskning og innovation og ved at bygge bro mellem forskere og virksomheder.

Læs mere om Innovationsfondens indsats på klimaområdet.

Kunstig intelligens

Innovationsfonden og McKinsey & Co står bag en stor rapport, som bla. konkluderer, at Danmark kan blive 35 milliarder kroner rigere hvert år ved at satse langt mere ambitiøst på kunstig intelligens og forskning i teknologien.

Læs mere om Innovationsfondens indsats ifht. kunstig intelligens

Kønsbalance

Kvinder er underrepræsenteret blandt ansøgerne til Innovationsfondens midler. Derfor har Innovationsfonden iværksat en række initiativer for at styrke kønsbalancen blandt ansøgerne.

Læs mere om Innovationsfondens indsats ifht. kønsbalance