grøn bakke

Brintteknologi skal være Danmarks næste eksporteventyr

Periode
2017 - 2021
Innovationsfonden
23 mio.
Samlet budget
33 mio.

Der er stort miljøpotentiale i brintteknologier, men hvis brint skal konkurrere med naturgas, benzin og diesel, skal prisen ned. Især processen, der danner brint (elektrolyse), er for dyr i dag. Projektet skal lægge grundstenen for et nyt eksporteventyr inden for brint.

Hvis energiforsyningen både skal være stabil og i højere grad baseret på vedvarende energikilder, skal vind- og solenergi kunne lagres - eksempelvis som brint. Brint kan lagres på flere måder; det kan skydes direkte ind i naturgasnettet, som kan optage 5-10 procent brint, det kan lagres i store centrale brintlagre eller det kan bruges som flydende brændstof i stedet for benzin, diesel og metan.

Med dagens teknologi tabes 15-30 procent af energien i den proces, der omdanner energi til brint. Det betyder, at brint på nuværende tidspunkt er en dyr løsning. Med projektet EEEHy vil forskere på DTU Energi og Aarhus BSS(Aarhus Universitet) sammen med en række private partnere teste nye materialer, mere effektive teknologier og nyudviklede elektrolyseceller. Målet er at mindske energitabet og udnytte 99 procent af energien, samt øge produktionen af brint med helt op til 400 procent i forhold til eksisterende kommercielle alkaliske elektrolyse teknologi.

- Hvis vi kan udvikle materialer og metoder til at konvertere energi og brint med et energitab tæt på nul, vil det blive langt mere attraktivt for industrien at udvikle effektive brændselsceller. Det er nøglen til overgangen til et 100 procent bæredygtigt energisystem, at der er en forretningsmæssig gevinst ved at fremstille og bruge produkter til brintkonvertering. Derfor skal vi finde metoder, der kan øge effektiviteten og gøre installation og drift langt billigere, end vi er i stand til i dag, siger seniorforsker Christodoulos Chatzichristodoulou, DTU Energi.

Hvis det lykkes, vil det ikke kun løse udfordringen med at lagre overskudsstrøm fra vedvarende energi. Det vil også gøre det muligt at sammenkoble det danske el- og naturgasnet og dermed skabe større fleksibilitet og stabilitet i energiforsyningen. Udvikler forskerne materialer og metoder, der effektivt kan omdanne brint til ”kunstig naturgas” i form af metan, kan man erstatte de fossile naturgasser, der bruges i dag. Mere effektiv elektrolyse-teknologi betyder også, at flydende brint for alvor kan blive et alternativt brændstof i transportsektoren, der i dag udgør 30 procent af Danmarks samlede energiforbrug.

Udover at bedre teknologi kan løse de praktiske problemer med at lagre overskudsstrøm, er potentialet for jobskabelse enormt. Brintbaseret teknologi forventes ifølge European Strategic Energy Technology Plan at skabe ca. 50.000 jobs i Europa frem til 2030 og ca. 200.000 flere frem til 2050, samtidig med at markedet for elektrolyseteknologi øges drastisk til en forventet værdi på mere end 50 mia. euro i 2050. Projektet vil ruste Danmark til kampen for disse arbejdspladser, så brintteknologi kan blive et dansk eksporteventyr på højde med vindteknologi.

- Markedspotentialet for teknologier til effektiv elektrolyse er vurderet til at blive meget stort, og projektet yder en væsentlig støtte til vores udvikling af nye materialer og komponenter. Det vil gøre Danske virksomheder bedre rustet til at løse den globale problemstilling med at gemme strømmen fra vedvarende energiteknologier,” siger Thomas Steenberg, teknisk direktør i Danish Power Systems.

DTU Energi har forsket i elektrolyseceller og -teknologier i 15 år og dækker sammen med Danish Power Systems, Århus Universitet, Haldor Topsoe A/S, GreenHydrogen.dk og Resolvent Denmark P/S hele paletten af elektrolyseforskning fra grundforskning i materialer til udvikling og fremstilling af celle- og stakteknologier. Partnerne Force Technology, AB Sandvik Materials Technology og Sur-Tech A/S bidrager med relevant materialeteknologi om korrosion og overfladebehandling.

Officiel titel: EEEHy

Kontakt

DTU Energi, seniorforsker Christodoulos Chatzichristodoulou
Tlf. 2132 5057

Danish Power Systems, 3490 Kvistgaard, CEO, Hans Aage Hjuler
Tlf. 4135 5268, hah@daposy.dk

GreenHydrogen.dk, 6000, Kolding, CEO, Niels-Arne Baden
Tlf. 2066 5047, nab@greenhydrogen.dk

Haldor Topsoe, 2800 Kgs. Lyngby, Media Relations Manager Svend Ravn
Tlf. 2275 4358, svra@topsoe.dk

Resolvent, 2765 Smørum, CEO, Lene Gottrup Barfod
Tlf. 6166 9903, lgb@resolvent.dk

FORCE Technology, 2605 Brøndby, Deputy Vice President, Lisbeth Hilbert
Tlf. 4325 0153, lth@force.dk

Sandvik Materials Technology, 81100 Sandviken, Manager R&D Coated Strip Products, Jørgen Westlinder
Tlf. +46 2626 3897, jorgen.westlinder@sandvik.com

Sur-Tech, 3520 Farum, CEO, Niels Kjærulff
Tlf. 4495 6566, st@sur-tech.dk

Aarhus BSS, Department of Management, 8000 Aarhus, Professor, René Rohrbeck
Tlf. 8716 4929, rrohr@mgmt.au.dk