Windmill

Dansk forskning tager risikostyring i vindmølleparker til nye højder

Periode
2021-2024
Innovationsfonden
16.9 mio. kr.
Samlet budget
25.4 mio. kr.

Et nyt dansk forskningsprojekt vil gøre det muligt at inspicere vindmøllevinger uden at skulle fjerne dem. Målet er at udvikle en automatiseret løsning til at identificere skader og derved spare vindmølleparkerne for store omkostninger på grund af nedlukning. Innovationsfonden investerer 16,9 mio. kr. i projektet.

Hvis en vindmøllevinge går i stykker, lukker hele vindmølleparken i ugevis med meget høje omkostninger til følge grundet tabt produktion.

Rope Robotics, FORCE Technology og DTU Wind Energy (DTU) vil i tæt samarbejde sigte mod at udføre ikke-destruktiv prøvning (NDT - Non-Destructive Testing) og analyse af vindmøllevinger på operationelle vindmøller.

Ikke-destruktiv prøvning bruges på vindmøllevinger til at opdage abnormiteter i vingen. På den måde bliver det muligt at reparere vingen før skaderne bliver kritiske, og det kan mindske prisen på reparation og tiden hvor vindmøllen er ude af drift. De reducerede udgifter kan hjælpe med at reducere omkostningerne til vindenergi, hvilket gør vind til et endnu mere attraktivt valg på det konkurrenceprægede energimarked.

Formålet med projektet er at kombinere Rope Robotics automatiserede, fjernstyrede reparationsrobotter med inspektion af vindmøllevingerne i vindmølleparken baseret på en teknologi med automatiseret ultralyd, der i øjeblikket anvendes af FORCE Technology, og at bruge DTU’s viden om fejl i kompositmaterialer til at forudsige skader ved hjælp af brudmekanikmodeller.

Målet er også at drage fordel af Force Technologys ekspertise i avancerede teknologier som kunstig intelligens (AI) og Machine Learning (ML) for at hjælpe med at skelne mellem skader, der skal repareres for at forlænge bladets levetid, og dem, der er af mindre betydning.

- Potentialet i kombinationen af eksisterende viden inden for NDT, AI, ML og robotteknologi er enorm. At være i stand til at gennemføre NDT-inspektioner i vindmølleparkerne og herefter fortolke dataene med hjælp fra AI bliver en game changer, siger Martin Huus Bjerge, CEO Rope Robotics med stor entusiasme.

Løsningen giver mulighed for reducerede omkostninger til vedligeholdelse, da kun kritiske skader vil blive repareret, hvilket igen reducerer den tid, hvor vindmøllerne er ude af brug. Det vil gøre det muligt at forlænge vindmøllernes levetid baseret på veldokumenterede inspektioner. Derudover er det ved salg af vindmølleparker et ønske for partnerne at kende til værdien af vindmøllevingerne samt deres tilstand. Den viden og de løsninger, der genereres i projektet, spredes således ud i hele den danske forsyningskæde inden for vindindustrien.

Partnere

Steen Arnfred Nielsen, FORCE Technology, E-mail: srn@force.dk

Malcolm McGugan, DTU, E-mail: mamc@dtu.dk

Kontakt

Martin Huus Bjerge, CEO Rope Robotics
Tlf: +45 61 77 26 41, E-mail: martin@roperobotics.com