Decomblades3

DecomBlades konsortium modtager støtte til et stort tværsektorielt projekt om genanvendelse af vindmøllevinger

Et konsortium bestående af ti projektpartnere har modtaget støtte fra Innovationsfonden til projektet ’DecomBlades’, som i løbet af de næste tre år vil forsøge at danne basis for kommercialisering af bæredygtige løsninger til genanvendelse af vindmøllevinger.

Ti danske projektpartnere er blevet tildelt støtte fra Innovationsfondens Grand Solutions-program til medfinansiering af forsknings- og udviklingsprojektet DecomBlades: et treårigt projekt, som vil forsøge at danne basis for kommercialisering af genanvendelse af vindmøllevinger ved hjælp af bæredygtige løsninger. Projektpartnerne er alle rodfæstede i Danmark, men mange opererer over hele verden og har evnen til at implementere løsninger på global skala.

Konsortiet bag DecomBlades tæller Ørsted, LM Wind Power – a GE Renewable Energy business, Vestas Wind Systems A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy, FLSmidth, MAKEEN Power, HJHansen Genvindingsindustri A/S, Energy Cluster Denmark (ECD), Syddansk Universitet (SDU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Tilsammen repræsenterer partnerne hele den værdikæde, der kræves for at etablere en genanvendelsesindustri for kompositmaterialer – hele vejen fra levering, til forarbejdning til implementering.

I dag kan 85 til 95% af en vindmølle genanvendes, men omkostningseffektiv genanvendelse af kompositmaterialerne i vingerne er fortsat en udfordring. På verdensplan er anslået 2,5 millioner tons kompositmaterialer i øjeblikket i brug i vindmøller.

Vindenergiindustrien producerer langt mindre kompositaffald sammenlignet med andre industrier, som fx bygge-, elektronik-, transport- og søfartsindustrien. På trods af dette er det et vigtigt fokus for vindenergiindustrien at sikre, at der findes bæredygtige genanvendelsesløsninger for alle materialer, der bruges i en vindmølle. Det er et ansvar, som bliver større, i takt med at vindenergiindustrien vokser.

John Korsgaard, LM Wind Power Senior Director of Engineering Excellence og formand for DecomBlades’ styregruppe udtaler: “Vindenergiindustrien er dedikeret til at finde en bæredygtig måde at bortskaffe udtjente vindmøllevinger med hensyn til miljø, sundhed og sikkerhed af arbejdstagere, energiforbrug og omkostninger, og vi har simpelthen endnu ikke løsninger, der opfylder alle disse kriterier. For at skabe levedygtige, bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til genanvendelse af vindmøllevinger er det vigtigt, at kompositmaterialer fra vingerne kan inkorporeres i lignende ressourcestrømme og behandles i de samme faciliteter”

I DecomBlades vil de ti projektpartnere undersøge og udvikle løsninger til at genanvende kompositmaterialet i vindmøllevinger. Projektet fokuserer på tre specifikke processer: mekanisk knusning af vindmøllevinger, så materialet kan genanvendes i forskellige produkter og processer; anvendelse af knust vingemateriale til cementproduktion; samt en metode at separere kompositmaterialer under høje temperaturer, også kendt som pyrolyse.

John Korsgaard udtaler: ”På rejsen mod et CO2-neutralt samfund kan genanvendelse af udtjente materialer og et skifte til alternative materialer i cementproduktion spille en væsentlig rolle i reduktionen af ​​CO2-emissioner. DecomBlades-projektet fokuserer på genanvendelsesteknologier, der kan opskaleres i en grad, så de kan genanvende de mængder udtjente vindmøllevinger, som vi forventer at se i de kommende årtier. Vi ser investeringen og dedikationen fra dette tværsektorielle konsortium som det næste skridt for at fremme væksten i disse genanvendelsesindustrier”

Bæredygtige, omkostningseffektive og bredt tilgængelige genanvendelsesløsninger til kompositmaterialer vil ikke bare understøtte vindenergiindustrien, men også andre kompositfremstillingsindustrier i overgangen mod en cirkulær økonomi.

Det er målet for DecomBlades-konsortiet at gøre Danmark til frontløber i etableringen af ​​de værdikæder for genanvendelse af vindmøllevinger som understøtter en cirkulær økonomi samt skabe jobs både i Danmark og globalt inden for bæredygtige teknologier.

De ti projektpartnere:

Ørsted er verdens største ejer og udvikler af havvindmølleparker med mere end 6.000 ansatte globalt. For Ørsted er det vigtigt at der findes bæredygtige genanvendelsesløsninger til alle dele af vores vindmølleparker. Derfor har Ørsted påtaget sig rollen som projektleder for DecomBlades.

Syddansk Universitet, SDU, vil lave miljømæssige og økonomiske vurderinger af de forskellige forsyningskæder og anvende en banebrydende hybrid vurderingsramme baseret på værdikædeanalyse, livscyklusanalyse, materialestrømningsanalyse og multikriterie beslutningssupport. Dette inkluderer forskning i yderlig udvikling af de økonomiske og miljømæssige bæredygtighedsvurderingsrammer, som er relevante for den danske vindmølleindustri og andre områder med hensyn til optimal genanvendelse af kompositmaterialer.

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, vil bidrage inden for felterne af materialeforståelse og -karakterisering, vurdering af materialeegenskaberne af genanvendte glasfibre, overfladeegenskaber og undersøgelse af mulighederne for at øge kvaliteten og værdien af fibre fra pyrolyse.

MAKEEN Power vil lede arbejdet med pyrolyseteknologien og vil designe og bygge et pilotpyrolyseanlæg, som er dedikeret til bearbejdning af vingemateriale. Pilotanlægget vil blive udviklet og baseret på eksisterende MAKEEN Power teknologier. Derudover vil MAKEEN Power arbejde for kommercialisering af pyrolyseanlæg til genanvendelse af kompositmateriale samt et marked for genvundne faste stoffer til at erstatte nye materialer.

HJHansen Genvindingsindustri A/S vil lede arbejdet med den fælles forudsætning for alle tre teknologier: forarbejdning, dvs. opskæring af vinger for at sikre, at det er muligt at transportere vinger til genanvendelsesfaciliteter på en økonomisk levedygtig måde. Derudover vil HJHansen arbejde med løsninger til mekanisk knusning af vingematerialer og udforske markedet for anvendelse af knust vingemateriale i nye produkter.

FLSmidth vil undersøge mulighederne for at anvende knust vingemateriale og produkter fra pyrolyseprocessen i cementproduktionsprocessen. Brug af vingemateriale i cementproduktionen kan nedsætte den miljømæssige påvirkning fra cementproduktion. Som en videns- og teknologileverandør til cementindustrien er det FLSmidths fokus i DecomBlades-projektet at vurdere mulige løsninger til at inkorporere vingemateriale i cementproduktionen på global skala.

Vestas Wind Systems A/S Som verdens største vindenergi OEM bringer Vestas en omfattende ekspertise omkring kompositionen og fremstillingen af vindmøllevinger. Tidligt i 2020 introducerede Vestas ambitiøse mål for at øge genanvendelsesraten af sine rotorer samt et øget fokus på adressering af dekommissionering af eksisterende vinger. Vestas har en målsætning om at producere nul-affalds vindmøller i 2040. Som bidrag til DecomBlades-projektet tilbyder Vestas at levere vingeprøver til test formål. Vestas bidrager med et bredt spektrum af viden om forventet levetid af vinger, sin  produktionsvolumen og vurdering af potentialet for genanvendelighed.

Siemens Gamesa Renewable Energy er en førende leverandør af vindenergiløsninger over hele verden og en nøglespiller og innovativ pioner i den bæredygtige energisektor. Med installerede produkter og teknologi i mere end 75 lande og en total kapacitetsbase på over 105 GW er Siemens Gamesa Renewable Energy succesfuld som verdensførende i den bæredygtige energiindustri og drivende i overgangen mod en bæredygtig verden. Virksomheden vil bidrage til projektet med sin omfattende viden om vingestruktur og design, markedsforventninger til kommercialisering af genanvendelse af kompositmaterialer samt promovering af cirkularitet i vindsektoren.

LM Wind Power – a GE Renewable Energy business er en verdensførende designer og producent af vindmøllevinger med mere end 228.000 vinger produceret siden 1978 svarende til en installeret kapacitet på 113 GW. LM Wind Power vil lede arbejdet med at etablere specifikationer for bortskaffelse af vindmøllevinger ved at udnytte sin ekspertise inden for vingekonstruktion og materialekomposition. For at understøtte effektiv affaldshåndtering af udtjente vinger og nye forretningsmodeller for genanvendelsesmetoder vil LM Wind Power arbejde med projektpartnerne Siemens Gamesa Renewable Energy og Vestas Wind Systems A/S for at bidrage med viden inden for forventet levetid af vindmøllevinger og på at vurdere værdien af genanvendte materialer.

Energy Cluster Denmark, ECD, er det danske innovationsnetværk og klyngeorganisation for hele energisektoren og samler danske virksomheder til at være en del af disse nye forsyningskæder. Derudover vil Energy Cluster Denmark skabe nye forsknings- og udviklingsprojekter baseret på de muligheder der kommer fra de tekniske løsninger der udvikles og modnes under DecomBlades-projektet.