Grundvand

Forkullede knogler og rust skal give renere grundvand og færre forurenede grunde

Periode
2019 - 2023
Innovationsfonden
10 mio. kr.
Samlet budget
16 mio. kr.

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle en grønnere og billigere teknik til at fjerne såkaldte klorerede opløsningsmidler fra forurenet jord og grundvand. Knogler, som forkulles ved høj temperatur, og "grøn rust" er hovedingredienserne i den nye miljøvenlige rensningsmetode.

Forkullede knogler og såkaldt grøn rust der pumpes ned i undergrunden, hvor det reagerer med forurening i form af klorerede opløsningsmidler og nedbryder det giftige stof til harmløse salte og gasser.

Sådan vil et nyt forskningsprojekt oprense Danmarks forurenende grunde på en effektiv, billig og miljørigtig måde.

De eksisterende metoder til fjernelse af klorerede opløsningsmidler på forurenede grunde er dyre og ikke altid effektive. En del kræver gentagne behandlinger, og der kan dannes giftige og kræftfremkaldende biprodukter.

Forurening er stort problem

Danske Regioner bruger årligt 400 millioner kroner på at undersøge og oprense grunde forurenet med klorerede opløsningsmidler. På verdensplan er der millioner af grunde, der er forurenede med klorerede opløsningsmidler.

Med støtte fra Innovationsfonden vil det nye forskningsprojektet derfor udvikle en bæredygtig, hurtig og billig rensningsløsning med minimal påvirkning af menneskers sundhed og økosystemer. De naturligt forekommende og ugiftige materialer benkul og grøn rust (jernhydroxider) er udgangspunktet for at producere en højaktiv katalysator, som forventes effektivt at nedbryde klorerede opløsningsmidler i forurenet jord og grundvand.

Oprensningsmetoden forventes at kunne øge antallet af forurenede grunde, som bliver oprenset.

Dermed vil den udkonkurrere mindre bæredygtige og dyrere metoder. Samfundet vil hurtigere kunne bruge tidligere forurenede grunde til bebyggelse og andre aktiviteter, forurening af drikkevand mindskes, og negative effekter på menneskers sundhed og økosystemer begrænses. 

Unik metode

Metoden er unik, fordi den virker lige så hurtigt som bedste eksisterende metoder, men til en langt lavere pris og ved brug af ugiftige og naturligt forekommende ingredienser.

Desuden forventes materialet at have en længerevarende effekt end de eksisterende produkter, fordi det reagerer specifikt med klorerede opløsningsmidler.

Klorerede opløsningsmidler har tidligere været anvendt i mange forskellige industrier til eksempelvis affedtning og tøjrensning. Selv små udslip på de adskillige tusind grunde, hvor opløsningsmidlerne har været brugt, er i dag en alvorlig trussel mod drikkevandsreservoirer og menneskers sundhed.

"Grøn rust"

Rent teknisk fungerer den nye metode i kraft af en proces kaldet "reduktiv deklorering", som kløver klor-atomer af de klorerede opløsningsmidler. Det sker ved, at elektroner ”pumpes” fra den grønne rust til de klorerede opløsningsmidler via benkullet. Resultatet er ugiftig klorid i vandet og harmløse kulstofforbindelser.

Metoden er baseret på forskning ved Københavns Universitet, GEUS, og Amphos21. Den danske Miljøvirksomhed, Alumichem, deltager i udviklingen og etablerer en dansk pilotproduktion af grøn rust og GreenCat-materialet til brug for forsøg, som udføres af Geo og Region Hovedstaden.

Godt for økonomien og miljøet

Regionen har i dag ansvaret for forvaltning og oprensning af et stort antal forurenede grunde. Endelig vil Call (HOFOR) sikre, at GreenCat-materialet når ud til internationale interessenter, som indgår i videre afprøvning af teknologien.

- Alumichem bidrager i dag til at skabe bæredygtige løsninger for miljø og klima ved at udvikle og levere innovative løsninger til forbedring af vand og luftkvalitet. Vi er derfor begejstrede over at deltage i GreenCat-projektet, som har potentiale til at kunne fjerne en meget stor del af de forureninger som i dag truer mennesker og miljø, siger Johnny Johansen, CTO, Alumichem.

- Vi ser et stort potentiale i GreenCat-materialet, fordi det både økonomisk og miljømæssigt er bedre end de eksisterende metoder. Det kan betyde, at vi kan rense flere grunde til fordel for hele samfundet, siger Nina Tuxen, chefkonsulent, Region Hovedstaden.

Partnere i projektet:

 • Region Hovedstaden og Call (HOFOR) har stor erfaring med oprensning og forvaltning af jord og grundvand, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler
   
 • Alumichem er en international miljøvirksomhed med mange års erfaring med at udvikle innovative og bæredygtige produkter og løsninger til forbedring af vand- og luftkvalitet.
 •  
 • Geo  et ingeniørfirma med stor ekspertise i in-situ oprensningsteknologier
   
 • GEUS tilbyder en dyb forståelse processerne i sedimenter og grundvand
   
 • A21 er et spansk firma, der udvikler de mest avancerede modeller for optimering af oprensningsstrategier
   
 • Københavns Universitet kommer med solid viden inden for miljøkemi, materialevidenskab og oprensning

Kontakt:

 • Hans Christian Bruun Hansen, professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
  +45 24 94 26 07, haha@plen.ku.dk
   
 • Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
  +45 61 90 50 45, jens.bomholt@innofond.dk