micro Change

Fynsk iværksætter vil rense verdenshavene

Sarah Hammershøys kærlighed til havet har gjort at hun i dag er iværksætter og co-founder i startup-virksomheden MicroChange. Hun udvikler med sit dedikerede team i Svendborg et filtreringssystem, der kan rense verdens havvand for mikroplastik og samtidig udvinde blå biomasse, der er af stor værdi.   

Iværksættervirksomheden MicroChange har hovedkontor i Svendborg på Fyn, og er et team bestående af tre founders og tre frivillige, der med en fælles tro på projektet arbejder på at få det til at lykkedes. 

-Lige nu er vi der, hvor vi skal have vores prototype testet. Vi har to versioner, en manuel og en automatisk, og når vi har fået funktionsprincippet valideret og fået de fuldautomatiske dele sat på, er vi klar til test i et naturligt miljø, fortæller hun.

Herefter er det forventning, at man kan begynde at designe nogle tilpassede systemer, som kan løse nogle af de store udfordringer, som industrien står overfor. Mange industrier bruger for eksempel havvand til nedkøling i produktionen, og det kan være en udfordring at få det renset optimalt. Udfordringen for MicroChange ligger her i at opskalere systemet, og målet er ifølge Sarah Hammershøy at have systemer, der ligesom bukser i en tøjbutik, kan findes i forskellige størrelser til forskellige behov.

-Vi starter på land, hvor vi vil forsøge at løse nogle af de problemer, som industrien står overfor i forhold til rensning af havvand. Målet er på sigt at komme ud på de store tankskibe, fordi det er her, vi med vores løsning vil have den største indflydelse, forklarer hun.

Men selvom målet er tankskibe, er vejen dertil stadig lang, da flere af de skridt, der skal tages på vejen afhænger af andre led i værdikæden, hvor den nødvendige viden til at kunne udføre projektet stadig er på forskningsstadiet.

En løsning, der er svær at værdisætte

Livet som iværksætter er forbundet med konstante udfordringer af større og mindre karakter. For iværksættervirksomheden MicroChange er det en stor udfordring at få virksomheder og andre samarbejdspartnere til at gå ind i projektet.

-Der er ikke rigtig nogen, der tør at binde sig, før vi konkret kan vise, at det kan noget. Samtidig skal vi også kunne vise en økonomisk gevinst for virksomhederne, og det er rigtig svært at sætte værdi på det, vi opsamler, fordi det ikke er blevet opsamlet før, fortæller hun.

MicroChange filtersystem samler nemlig både mikroplast og organisk biomasse, og adskiller sig på den måde fra andre. For at imødekomme behovet om at værdisætte det opsamlede materialer har virksomheden indgået en aftale med Teknologisk Institut, hvor de i samarbejde skal have lavet en officiel validering af systemets effektivitet og impact. Det betyder, at de tester biomassen i laboratorierne for at undersøge, hvor biomassen anvendes bedst muligt, samt hvad den er værd. Forud for det skal MicroChange have indsamlet fondsmidler til finansiering af udgifterne til målinger og analyser.

Etiske bekymringer forbundet med ny teknologi

Ifølge Sarah Hammershøy viser forskning at blå biomasse er af høj værdi. Det kan bruges i mange forskellige sektorer fra energiproduktion til udvikling af kunstig hud, og er derfor et eftertragtet materiale. Det betyder også, at hun har nogle etiske overvejelser, omkring udviklingen af den nye teknologi.

-Jeg har nogle etiske bekymringer omkring det, men det er en del af projektet. Det handler om hele tiden at tænke frem i tiden og overveje, hvilke konsekvenser systemet kan have i fremtiden. Jeg er bekymret for at systemet kan misbruges, fordi biomassen er meget værdifuld, og hvis systemet falder i de forkerte hænder kan man forestille sig en overeskalering, der kan påvirke økosystemet negativt, fortæller hun.

Det er derfor vigtigt for Sarah Hammershøy at tænke over, hvem hun samarbejder med for at undgå at systemet misbruges på sigt. Som hun selv påpeger er det en del af det at udvikle ny teknologi, og tager det som en udfordring, som de mange andre, hun og teamet kommer til at stå over for.