Vindmølle

Konsortium i Danmark starter forskningsprojekt indenfor produktion af vindmøllevinger

Periode
2021-2024
Innovationsfonden
38,4 mio. kr.
Samlet budget
77,6 mio. kr.

Den fremtidige efterspørgsel på vindkraft kræver en markant øgning af produktionen af store komponenter til havvindindustrien. Et dansk konsortium har startet et forskningsprojekt kaldet AIOLOS, der sigter mod at optimere produktionskapaciteten med lave omkostninger.

På grund af den store efterspørgsel på havvind i fremtiden er komponentproduktion, herunder også af vinger, nødt til at øges markant. For at sikre konkurrencedygtighed, er det samtidigt vigtigt at begrænse behovet for nye, omkostningstunge fabrikker. Ny innovativ udvikling indenfor automatisering og digitalisering er hertil en egnet løsning, som let kan implementeres i allerede eksisterende fabrikker.

Det er udgangspunktet for etableringen af forskningsprojektet AIOLOS, som blev skudt i gang i april 2021, og som vil køre indtil 2024. Innovationsfonden har investeret 38,4 millioner kroner i projektet.

Forskningsprojektet repræsenterer et paradigmeskifte når det kommer til vingeproduktion og produktionskapacitet. Det vil takle de vigtigste omkostningsfaktorer indenfor produktion af store kompositstrukturer med høj ydeevne (>15m længde), og sigter mod at udvikle nye måder at øge produktionskapacitet, fleksibilitet og kvalitet.

AIOLOS-projektet vil:

  • Sænke både operationelle- og investeringsomkostninger (OPEX og CAPEX) markant
  • Øge produktionskapacitet markant via acceleration, automatisering og digitalisering
  • Mindske produktionsaffald
  • Reducere afvigelser indenfor produktion af store kompositstrukturer

Skabt i Danmark

AIOLOS implementeres i Siemens Gamesas fabrik i Aalborg, Danmark. Her forventes det at øge virksomhedens vingeproduktion markant, samtidig med at det kan muliggøre en sænkning af vingeproduktionsomkostningerne.

På tværs af hele den danske vindbranche forventes det også, at AIOLOS vil øge jobmulighederne indenfor områder som robotstyring og -vedligehold, dataanalyse og operatører indenfor vingeproduktion.

De teknologier, som udvikles indenfor rammerne af dette projekt, vil blive tilpasset et større, industrielt spektrum, herunder maritim- og transportindustrien.

AIOLOS ledes af Siemens Gamesa Renewable Energy og består af seks konsortiepartnere fra både industri og akademi:

  • Siemens Gamesa Renewable Energy: Vindmølleproducent der vil sikre, at udviklingseffekten i AIOLOS kan maksimeres for store fabrikanter (OEM).
  • Clobotics og Pontis: Innovative SMV’er der sørger for specialiseret nøgleviden indenfor produktionsforbedringer, og som vil drive den bredere anvendelse af AIOLOS’ resultater ind i den danske vindbranche.
  • FORCE Technology: En førende non-profit forskningsvirksomhed, som er et offentligt støttet forskningscenter der støtter industri og tværindustrielt samarbejde
  • Aalborg Universitet: Universitet, som vil fokusere sin ekspertise på design af modulære præfabrikerede vingekomponenter og på samlingen af disse, samt støtte spredningen og træningsniveauet, som AIOLOS opnår.
  • DTU Wind Energy (Danmarks Tekniske Universitet): Universitet, som vil bidrage med sin ekspertise indenfor modellering og produktion for at skabe en digital fabrik med forbedrede processer og produktkvalitet, samt støtte spredningen og træningsniveauet, som AIOLOS opnår.

Kontakt

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf.: 61905045, E-mail: jens.bomholt@innofond.dk

Line Ljungkvist Knøss, Project Lead, Denmark, Siemens Gamesa Renewable Energy
Tlf..: 30115998, E-mail: Line.knoess@siemensgamesa.com

Sanne Frimor Petersen, Communications Manager, Denmark, Siemens Gamesa Renewable Energy
Tlf..: 30377270, E-mail: sanne.petersen@siemensgamesa.com