røntgen

Kunstig intelligens skal identificere COVID-19-patienters intensivbehov

Det danske diagnostikfirma Cerebriu modtager millionstøtte fra Innovationsfonden til at udarbejde en sundhedsteknologi, der kan hjælpe med at identificere, hvilke COVID-19-patienter der får brug for intensiv behandling. Det skal afhjælpe en del af det pres, coronapandemien lægger på sundhedsvæsenet.

Coronapandemien er over os og har lagt store dele af vores samfund ned. Hospitalerne landet over knokler, mens de behandler landets COVID-19-patienter. En af udfordringerne for sundhedsvæsenet er at forudsige patienternes udvikling i sygdommen; hvilke patienter får brug for intensivbehandling - og hvornår og hvor længe det intensive behov forventes at vare.

Nu får sundhedsvæsenet en håndsrækning i form af en sundhedsteknologi, der ud fra kliniske data og skanningsbilleder af COVID-19-patienters lunger skal give en hurtig, kvalificeret vurdering af, hvilke patienter der får brug for behandling på en intensivafdeling.

Sundhedsteknologien bliver udviklet af det danske digitale diagnostikfirma Cerebriu, der netop har modtaget millionstøtte af Innovationsfonden til at udarbejde produktet:

- Vi er meget glade og taknemmelige for støtten fra Innovationsfonden. Denne situation presser sundhedsvæsenet, som vi samarbejder tæt med til daglig, og ingen ved, hvor længe krisen vil vare. Vores team inden for medicinsk billeddiagnostisk vil have det som førsteprioritet at hjælpe med at forbedre arbejdsgangene for radiologer, mindske byrden for sundhedspersonalet og øge risikovurderingens kvalitet, siger Robert Lauritzen, administrerende direktør, Cerebriu.

Teknologien frigiver nødvendige radiolog-ressourcer

Med Cerebrius teknologi, som går under navnet Apollo, vil patientovervågningen blive forbedret, og man vil hurtigere og nemmere kunne fordele ressourcer, herunder respiratorer, på intensivafdelingerne. Samtidig bliver der frigivet ressourcer hos landets radiologer, da teknologien foretager en klinisk analyse af røntgenbilledet og sygdomsudviklingen med det samme. På den måde vil patienternes tilstand, udviklingen i sygdommen – og deres behov for behandling – blive vurderet langt hurtigere.

Apollo er et softwareprogram, der oprindeligt er udviklet til MR-skanninger af patienter med neurologiske symptomer. Computerprogrammet kan med kunstig intelligens spotte fx blodpropper og tumorer på hjerneskanningsbilleder.

- Vores oprindelige fokus på AI inden for billeddiagnostik kombineret med holistisk forbedring af arbejdsgange på hospitalerne er unikt, og det medfører, at vi på meget kort tid kan supportere en række andre områder i diagnostikken end hjerneområdet, som vi lagde ud med. Det er glædeligt at se, hvordan vores tilgang så hurtigt kan afhjælpe det akut opståede behov for at bekæmpe corona, siger Robert Lauritzen.  

Fra forskning til innovation

Tidligere på måneden fik Københavns Universitetshospital og Rigshospitalet tildelt et tilskud fra Novo Nordisk Fonden til et forskningsprojekt, der skulle hjælpe i behandlingen af COVID-19. De indgik herefter en aftale med Cerebriu om at skabe en teknologi, der ved hjælp af kunstig intelligens kan bestemme risikoen for, om patienter diagnosticeret med COVID-19 behøver intensivbehandling ved at vurdere, hvor svær lungebetændelse patienterne har eller vil få.

Dét forskningsprojekt er nu blevet vurderet til at have så gode muligheder for at være en reel hjælp for sundhedsvæsenet, at Innovationsfonden har valgt at give støtte til, at Cerebriu kan færdigudvikle det innovative produkt.

Rigshospitalet glæder sig til at kunne tage Cerebrius software i brug i deres arbejde med COVID-19 patienter:

- Hurtig og præcis risikoestimering er essentielt både for nuværende og fremtidige COVID-19 patienter. I den forbindelse er det vigtigt at kunne foretage en kvalificeret analyse af alle tilgængelige sundhedsdata i real-time, inklusive røntgenbilleder. Eftersom Cerebriu har en etableret viden og en teknologi, der kan røntgenanalysere, er de en vigtig aktør, og vi forventer, at samarbejdet vil være en stor hjælp i vores arbejde med COVID-19 patienter, siger Martin Hylleholt Sillesen, afdelingslæge, PhD ved Center for Surgical Translational and Artificial Intelligence Research (CSTAR) på Rigshospitalet.

Cerebrius software vil til at starte med blive taget i brug på Rigshospitalet, og målet er at få teknologien bredt ud til flere af landets hospitaler.

Læs mere om de COVID-19-projekter, som Innovationsfonden har givet bevillinger.

Yderligere oplysninger: