Sundhed

Kunstig intelligens skal uddanne fremtidens læger

Periode
2020 - 2023
Innovationsfonden
10 mio. kr.
Samlet budget
13,3 mio. kr.

Nyt forskningsprojekt skal resultere i, at læger på få måneder tilegner sig flere års erfaring i at diagnosticere hudkræft ved hjælp af kunstig intelligens. Innovationsfonden har investeret 10 mio. kr. i projektet.

 

DermLoop er en AI-baseret læringsplatform til læger, der arbejder med diagnostik og behandling af kræft i huden.

Platformen skal sikre den enkelte læge automatisk feedback på det væv som fjernes, samt give adgang til et simulationsmiljø, hvor lægen kan udvikle sine evner ved at diagnosticere sine kollegaers tidligere cases.

I praksis fungerer den automatiske feedback ved, at lægen tager et foto af mærket på huden, fx et modermærke, inden det bliver fjernet. Efter kirurgisk fjernelse sendes modermærket til endegyldig diagnostik ved histopatologisk undersøgelse (en undersøgelse under mikroskop). Det anonyme foto og diagnosen kobles sammen i en database, hvorved lægen kan opnå direkte klinisk feedback.

Den kunstige intelligens arbejder konstant i baggrunden for at sikre optimering af læringsmaterialet ud fra den enkelte læges aktuelle kompetencer og handlinger.

Flere års læring på få måneder

Hver læge vil altså blive vejledt af sin helt egen ’digitale underviser’, der gradvis udvikler sig og bliver bedre til at tilpasse undervisningsmaterialet til lægens niveau og den enkeltes måde at lære på.

Forventningen er, at DermLoop vil kunne accelerere lægernes læring, så de i løbet af få måneder kan nå et kompetenceniveau, som normalt tager flere år at nå via traditionel læring.

- Jeg oplever, at mine lægefaglige kolleger er enormt videbegærlige og lærenemme, men at deres udvikling begrænses af en høj arbejdsbyrde såvel som manglende feedback. Der er ingen tvivl om, at nem adgang til effektiv læring kan give et kæmpe løft til sundhedssektoren indenfor både diagnostik af hudkræft såvel som mange andre områder, ligesom det i allerhøjeste grad vil være til gavn for patienterne. Med dette projekt åbner vi for et frugtbart samarbejde mellem læge og maskine, hvor begge hele tiden bliver bedre, siger læge og leder af projektet, Niels Kvorning Ternov.

18.000 tilfælde af hudkræft hvert år i Danmark

Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark, med mere end 18.000 nye tilfælde hvert år. Hvis hudkræft opdages i tide, kan den oftest helbredes ved et kirurgisk indgreb, men forskning viser, at det kræver mange års træning, før en læge bliver sikker i at genkende tegn på modermærkekræft, den mest farlige hudkræft type.

Det betyder, at mange tilfælde af modermærkekræft først opdages på et stadie, hvor mulighederne for helbredelse er dårligere.

Samtidigt bliver der på grund af usikkerhed blandt læger fjernet op mod 75 godartede modermærker for hvert tilfælde af modermærkekræft, hvilket koster over 200 mio. kr. årligt og medfører ubehag og risiko for komplikationer hos patienterne.

Investeringen fra Innovationsfonden gør det muligt at samle nogle af landets dygtigste forskere inden for hudkræft, medicinsk uddannelse og kunstig intelligens til et samarbejde om et banebrydende projekt.

 

Kontakt: 

Niels Kvorning Ternov, CEO, MelaTech.
31 78 97 26, niels.kvorning@melatech.io

 

Partnere: 

Projektet er et samarbejde mellem det private og det offentlige, herunder virksomheden MelaTech, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden, Region Syd, samt Melanoma Institute Australia i Sydney. Sammen skal disse partnere udvikle, afprøve og implementere DermLoop til efteruddannelse af læger indenfor diagnostik af kræft i huden.