ocean

Næste generation af grøn energi vil komme fra havet

Periode
2021-2024
Innovationsfonden
26,2 mio. kr.

Danfoss, DTU Kemiteknik og SaltPowerTM går sammen om at udvikle næste generation af højtrykspumper, energi-genvindingskomponenter samt osmotiske membraner til fremstilling af bæredygtig energi hentet fra saltvand. Projektet støttes af Innovationsfonden.

Et bæredygtigt grønt samfund kræver investeringer i ny teknologi, der understøtter den grønne omstilling. En af de mange strenge der kan spilles på, er i endnu højere grad at udnytte det knowhow, vi har i Danmark indenfor vandteknologi. Danfoss, DTU Kemiteknik og SaltPower™ er derfor gået sammen i et ”Hi-PreM” innovationsprojekt, hvor omdrejningspunktet er en videre udvikling af højtrykspumper og osmotiske membraner (High Pressure Membranes), som vil bane vejen for den næste generation af grøn strøm baseret på vandteknologi.

Ambitionen er gennem anvendelsen af næste generation af højtrykspumper og banebrydende osmotisk membraner at skubbe den nuværende grænse for det osmotiske tryk til 200 bar, som er det optimale for at kunne producere strøm vha. osmose. Jo større tryk på turbinen jo højere energiproduktion. Herved vil der kunne opnås en besparelse på 60% ved produktion af energi baseret på Pressure Retarded Osmosis (PRO), idet produktionsomkostningen vil falde til en konkurrencedygtig pris.  

Formålet med projektet er at øge energi-effektiviteten ved PRO teknologien med komponenter som udvikles specielt til netop osmotisk energigenerering. I dag anvendes komponenter udviklet til afsaltning hvor det osmotiske tryk er lavere. Potentialet for at anvende CO2 fri osmotisk energigenerering til fremstilling af strøm er ikke bare stort men samtidig også en rigtig god og bæredygtig måde at producere strøm på.

- Innovation, forskning og demonstrationsanlæg er bærende elementer for udvikling og kommercialisering af den næste generation af grøn strøm og osmotisk energigenerering vil være en af de strenge Danmark kan spille på for at nå de ambitiøse klimamål. Med støtten fra Innovationsfonden har vi muligheden for at udvikle og ikke mindst teste de kommercielle perspektiver for fremstilling af bæredygtig energi gennem saltvand, siger Lars Storm Pedersen, CEO SaltPowerTM.

Frem til projektets afslutning i 2024 vil de tre parter, Danfoss, DTU Kemiteknik og SaltPower™, arbejde sammen om at realisere den fælles ambition for projektet. Eksisterende nøglekomponenter vil blive tilpasset den tilsigtede anvendelse, og teknologien vil blive udviklet yderligere og testet og implementeret i et Hi-PreM demonstrationsanlæg.

Om parterne

SaltPower har udviklet teknologi, der producerer energi ved at blande vand med højt og lavt saltindhold over en osmotisk membran. Højere tryk betyder, at ressourcer kan udnyttes bedre i osmotisk energigenereringsproces. For et osmotisk energianlæg, som SaltPower producerer, betyder det højere elproduktion og dermed en lavere omkostning pr. kWh.

Danfoss er førende indenfor højtrykspumper og energigenvindingsenheder til produktion af drikkevand ved hjælp af membraner (omvendt osmose) og behandling af spildevand (Zero Liquid Discharge). I Hi-PreM projektet udvikles næste generation af disse enheder, som kan sikre højere tryk og dermed bedre energieffektivitet.

DTU Kemiteknik er internationalt i front indenfor membraner og matematisk modellering af disse. De vil forske og udvikle state of the art membranløsninger, som vil anvendes direkte under Hi-PreM projektet.

Kontakt

Jonna Senger, Director of Communications, Danfoss Climate Solutions
Tlf:+45 40210787, Mail: senger@danfoss.com

Jens Bomholt, presse- og medichef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk