Sygeplejerske

Ny og innovativ uddannelsesmodel skal sikre dygtigere sygeplejersker

Periode
2020 - 2024
Innovationsfonden
17 mio. kr.
Samlet budget
24 mio. kr.

Med en markant bevilling fra Innovationsfonden får Professionshøjskolen Absalon nu mulighed for at udvikle og afprøve en helt ny måde at uddanne sygeplejersker på. Målet er nyuddannede sygeplejersker, der både har et dybere fagligt vidensniveau og bedre praktiske færdigheder inden for sygepleje.

En dygtig sygeplejerske skal lynhurtigt kunne aktivere kompleks faglig viden i et væld af meget forskellige situationer og omsætte sin viden til handlinger, der gavner patienten.

Det sker ofte under tidspres, nogle gange alene, andre gange i samarbejde med læger og andet sundhedspersonale - og altid i respekt for patientens eget perspektiv.

Det kræver et højt fagligt vidensniveau, men også et højt niveau af praktisk dømmekraft, praktiske færdigheder samt kommunikations- og samarbejdsevner. Det er en stor udfordring at nå alt dette i en uddannelse på 3,5 år, således at de nyuddannede sygeplejersker er helt klar til at løfte de krævende opgaver, der venter dem.

Det er denne udfordring, som det nye projekt kaldet NURSEED vil løse gennem udvikling og afprøvning af en helt ny model for sygeplejerskeuddannelse.

Innovationsfonden har bevilget 17 mio. kr. til projektet, der løber over de næste fire år. I løbet af den periode skal projektet vise, om denne nye måde at uddanne på skaber dygtigere sygeplejersker.

Skræddersyet undervisning og smart læringsplatform

Et kerneelement i den nye uddannelsesmodel er en adaptiv læringsplatform udviklet af den danske virksomhed AREA9 Lyceum, der nu for første gang afprøves på en hel videregående uddannelse i Danmark. Med brug af læringsplatformen, Area9 Rhapsode (™) er der potentiale for at styrke sygeplejerskeuddannelsen på to vigtige områder:

For det første kan undervisningen i uddannelsens teoretiske dele skræddersys til den enkelte studerende, da det faglige stof hele tiden tilpasses den studerendes niveau og behov. Gennem data fra læringsplatformen får underviseren samtidig præcis feedback på, hvor godt de studerende tilegner sig stoffet - og hvor der er behov for at sætte ind med mere undervisning og vejledning.

For det andet kan brug af læringsplatformen til den teoretiske del frigøre undervisertid til mere træning af praktiske færdigheder, af klinisk beslutningstagen samt af kommunikations- og samarbejdskompetencer. 

- På Absalon er vi optaget af at udvikle vores uddannelser, så de studerende bliver så dygtige som muligt. Det er første gang, at Innovationsfonden giver så stor en bevilling til udvikling af en uddannelse, og det ser vi som en anerkendelse af projektets relevans og ambitionsniveau, siger Camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon.

Forskere og praktikere i tæt samarbejde

I NURSEED-projektet arbejder sygeplejerskeundervisere, forskere og kliniske praktikere tæt sammen om at udvikle og teste de nye digitale og fysiske læringsmiljøer. Udover Professionshøjskolen Absalon indgår Area9 Lyceum Aps, DTU Compute og Holbæk Kommune i det fireårige projekt.

- Det bliver de nye sygeplejerskestuderende i Slagelse, der begynder efter sommerferien, der får mulighed for at være med i projektet. Jeg glæder mig meget til, at vi sammen med dem og vores undervisere og forskere kan gøre os konkrete erfaringer med den nye tilgang i sygeplejerskeuddannelsen. Bliver det en succes, kan den jo også bruges i andre af vores professionsbacheloruddannelser, siger Camilla Wang.

Yderligere oplysninger:

 • Camilla Wang, rektor, Professionshøjskolen Absalon
  72 48 10 44
   
 • Elise Bromann Bukhave, projektleder, lektor og Ph.d., Professionshøjskolen Absalon
  72 48 26 31
   
 • Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
  61 90 50 45, jens.bomholt@innofond.dk

Partnere i projektet:

 • Professionshøjskolen Absalon
  Absalon uddanner professionsbachelorer inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder, der alle er nært forbundet med en praktisk virkelighed, hvor vi skal garantere høje standar- der i både den offentlige og private sektor.
   
 • Area9 Lyceum Aps
  Den danske virksomhed Area9 Lyceum er grundlagt af læger og dataloger og har hovedkontor i København og Boston. Area9 Lyceum er verdens førende udvikler af adaptiv e-læring og kombinerer mere end 20 års forskning i uddannelse og kognition med avanceret datalogi og AI på platformen Area9 RhapsodeTM.
   
 • DTU Compute
  DTU Compute er Danmarks største universitetsmiljø inden for matematik, statistik, computer science og computerteknologi. Vores tværfaglige forskningsområder er big data og data science, kunstig intel- ligens (AI), internet of things (IoT), smart and secure societies, smart manufacturing og life sciences.