KhaosGuard

Nye laser-målere skal holde styr på udledning af drivhusgasser

Periode
2021-2024
Innovationsfonden
12.4 mio. kr.
Samlet budget
16,7 mio. kr.

Et nyt projekt skal skabe de optiske målesystemer, som skal bruges i den grønne omstilling til måling af emissioner fra industrielle aktiviteter. Innovationsfonden har investeret 12,4 mio. kr. i projektet.

I december 2019 vedtog den danske regering en ny klimalov med ønsket om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030, samt et langsigtet mål om udledningsneutralitet i 2050. Reduktionerne skal ske på dansk grund. For at kunne følge op på de nødvendige grønne initiativer for denne vision, er det nødvendigt at udvikle nye metoder, der kan kontrollere om gasudslip fra f.eks. biogasanlæg, lossepladser, landbrug og petrokemisk industri holder sig inden for grænseværdierne.

I dag findes der kun få og dyre målemetoder til at afgøre den totale gas-emission, og KhaosGuards ambitiøse mål er at levere en række laserbaserede måleinstrumenter til måling af vigtige drivhusgasser som CH4, CO2, N2O og NH3.

Måleinstrumenterne skal kunne fungere udefra og i realtid. Det gør, at overvågningen bliver uafhængig af virksomhedens egne oplysninger om forbrug af kemikalier.

Udendørs målinger kan lade sig gøre, fordi man ved at sende infrarødt laserlys gennem luftrummet omkring et anlæg, kan identificere de aktuelle gasmolekyler som findes i luften. Ved at montere laserscanner-teknologien på droner, som kan flyve over et større område, kan man få et overblik over den totale emission af gasser.   

De måleværktøjer der skal udvikles vil basere sig på kohærent detektion, som i dag udnyttes af Windar Photonics. Til selve gasmålingen bruges en laserbaseret måleteknik, DIAL, som kan identificere gaspartiklerne ved at analysere hvor meget lys de absorberer. Derved kan man måle line-of-sight gaskoncentrationen, dvs. langs en 10-100 meter lang laserstråle. Når de monteres på droner, kan man få data over de totale emissioner i området omkring en udledningskilde, og ikke blot punktvise målinger fra et stationært måleapparat. Projektet omfatter både udvikling, test og validering.

For at kunne gennemføre opgaven er der sammensat et tværfagligt konsortium med ekspertise inden for laserteknologi (Eblana Inc.), optiske målesystemer (Windar Photonics og DTU Fotonik), gasemissionsmålinger (DTU Miljø), validering og end-user tests (Force Technology og Rambøll).

KhaosGuard er et 4-årigt projekt med akademisk udfordringer, men udgør også en oplagt kommerciel mulighed for dansk industri for at etablere sig inden for den grønne omstilling.

Kontakt

Christian Pedersen, Professor, DTU Fotonik
Tlf: +45 46 77 45 08 (mobil: 24 61 38 06), Mail: chrp@fotonik.dtu.dk