søgemulighed AAL call 2021

Nyt projekt vil skabe det perfekte match mellem frivillige og NGO’er

Den socioøkonomiske virksomhed Elderlearn og forskere fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet skal i de kommende fire år udvikle viden og redskaber, som kan hjælpe NGO’er med at træffe de helt rigtige valg, når de skal matche deres frivillige.

Frivillige organisationer har ofte et overskud af entusiasme, menneskelighed og en stor lyst til at hjælpe. Til gengæld har frivillige organisationer kort tålmodighed med uoverskuelige bureaukratiske og administrative processer, som de oplever tager opmærksomheden væk fra kerneopgaven.

Men desværre er der ingen vej uden om: GDPR er et vilkår, omverdenen forventer i stigende grad fleksible IT løsninger, og når frivillige organisationer vokser er det helt afgørende, at de med sikker hånd kan blive ved med at matche de rigtige personer med de rigtige opgaver.

Hjælp til matchmaking
EMOVE-projektet, som både er et forsknings- og et udviklingsprojekt, vil i de kommende fire år udvikle viden og redskaber, som kan hjælpe NGO’er med deres matchmaking.

Ideen bag EMOVE stammer fra Elderlearn, som siden 2017 har haft stor succes med at sætte udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med ældre danskere. I samme periode har Elderlearn udviklet procedurer, erfaringer og en IT løsning, som kan håndtere den altafgørende matching proces.

Med EMOVE projektet vil erfaringerne fra Elderlearn blive bragt op på en helt ny skala. Ambitionerne er at udvikle en så bred og dyb forståelse af matchmaking og frivillige organisationers arbejdsprocesser, at det bliver muligt at udvikle en SaaS løsning, som kan bruges af alle typer af Europæiske NGO’er.

Samarbejde mellem universiteter og virksomhed
I projektet, står lektor Astrid Pernille Jespersen fra Københavns Universitet i spidsen for en gruppe forskere fra Saxo Instituttet, som i flere år har beskæftiget sig med frivillighedsområdet, velfærdsstaten og europæiske integrationsprocesser. Denne viden, supplereret med nye målrettede undersøgelser af matchmaking programmer hos NGO’er, vil blive afgørende for at udvikle matchmaking processer og redskaber, som har bred appel.

Professor Torben Elgaard Jensen, fra Teknoantropologi, Aalborg Universitet, har ansvar for den socio-tekniske design proces. Sammen med sine kolleger bliver hans opgave at arrangere design workshops og udføre løbende undersøgelser af systemets brugere, som kan give input til den iterative udvikling af systemet.

Ny revolution
Andreas Reventlow er overordnet projektleder og co-founder i Elderlearn, hvor han arbejder direkte sammen med både IT-udviklere og Elderlearns voksende skare af frivillige.

Deres overordnede vision for EMOVE udtrykker han ved at sammenligne med Wordpress.

- For et årti siden skabte Wordpress en lille revolution på internettet. Deres system var så nemt at bruge, at almindelige mennesker uden programmeringsfærdigheder pludselig var i stand til at opsætte deres egne hjemmesider. Vi tror på, at EMOVE kommer til at gøre noget tilsvarende. Ambitionen er, at en NGO skal kunne konfigurere et matchmaking modul på mindre en dag, siger Andreas Reventlow.

Kontakt

Fakta

  • Innovationsfondens investering: 9,6 mio. kr.
  • Samlet budget: 12,8 mio. kr.
  • Varighed: 3,5 år
  • Officiel titel: EMOVE - Enabling the matching of volunteers

Om partnerne

Elderlearn blev stiftet i 2017 af Andreas Reventlow og Nicklas Stenfeldt. Den socioøkonomiske virksomhed har ni medarbejdere i København. Elderlearn har samarbejdet med 15 kommuner, og har frivilligt matchet borgere i mere end 65 kommuner i hele Danmark. Der er skabt ca. 1000 matches med mere end 100 forskellige nationaliteter. De yngste deltagere er 18 år og den ældste deltager er pt. 101 år gammel.

Center for humanistisk sundhedsforskning (CoRe) er et forskningscenter på Københavns Universitet, der studerer kulturanalytiske og historiske aspekter af sundheds- og aldringsproblematikker. Centeret arbejder tværdisciplinært og med samarbejdspartnere fra alle dele af samfundet, og har særligt fokus på sundheds- og aldringsprocesser i velfærdssamfundet, livsstil, mental sundhed og livskvalitet.

Teknoantropologi er en forskningsgruppe på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet København. Forskningsgruppen beskæftiger sig med en række temaer vedr. teknologi i samfundet, herunder hvordan brugere og borgere kan blive aktivt inddraget i designprocesser. Gruppen har stor erfaring med både online og offline etnografiske felt studier af teknologi praksis.