PlantPro

Nyt stort projekt kobler plantebaserede fødevarer og madspild for at styrke Danmark i den grønne omstilling

Periode
2021-2024
Innovationsfonden
8,4 mio. kr.
Samlet budget
13,1 mio. kr

Innovationsfonden investerer 8,4 mio. kr i et banebrydende projekt, som samler hele 15 aktører indenfor fødevarebranchen, samt tre ledende, danske universiteter. Det nye unikke projekt skal være med til at sætte Danmark på verdenskortet i et grønt, plantebaseret væksteventyr.

Fødevarer bidrager til 20-35 % af verdens drivhusgasemission. Omstillingen til mere planterig kost er en af de bedste løsninger fra forbrugernes side. Men også madspild har stor betydning: På verdensplan vurderes det, at madspildet på tværs af landbrug, fødevareproduktion og husholdninger, tegner sig for ca. 8–10 % af den samlede menneskeskabte udledning af klimagasser.

-Den grønne omstilling kan ikke nås uden forbrugerne er med på rejsen. Tekniske innovationer kan ikke slå igennem, uden at forbrugerne også er åbne over for nye produkter og en ny adfærd i hverdagen. Det unikke ved projektet er, at det samler iværksættere, store virksomheder samt interesseorganisationer og kobler to områder, som ellers ikke bliver sammentænkt på trods af, at der findes store synergieffekter, udtaler Jessica Aschemann-Witzel, koordinator af projektet og professor ved Aarhus Universitet. 

Projektet har til hensigt at undersøge, hvordan Danmark kan styrke og udbrede omstillingen til mere planterig kost, mindre madspild, og grøn fødevareinnovation, der kan understøtte den bæredygtige udvikling. Men målet er også, at eksporten klædes på, så Danmark kan indtage førerpositionen i en sektor med enormt store fremtidsmuligheder. Resultaterne af projektet skal bidrage til udviklingen af markedet for planterig kost, plantebaserede produkter, og idéer der reducerer madspild – som for eksempel anvendelse af spildprodukter fra fødevareproduktionen. Det er første gang Innovationsfonden støtter denne type af projekt, som både har fokus på forbrugeradfærd, plantebaserede fødevarer og reduktion af madspild, der kobles sammen i et fælles projekt.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Plantebranchen, Dansk Vegetarisk Forening, Thinktank OneThird, Simple Feast, Beyond Coffee, Circular Food Technology, Møllerup Brands, Food Innovation House, Orkla, Naturli, Planteslagterne, Upfield, Eachthing, Rema1000 og Fair Trees.

Kontakt

Jessica Aschemann-Witzel, Professor, MAPP Centret, Aarhus Universitet
Tlf: 93 50 83 32, Mail: jeaw@mgmt.au.dk

Jens Bomholt, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk

Fakta

Innovationsfondens investering: 8,4 mio. kr.

Samlet budget: 13,1 mio. kr.

Varighed: 3 år

Officiel titel: PlantPro – Accelerating an efficient green consumer transition