Stockfoto - lys

Optisk fiber sensorer skal sikre bæredygtig energi

I den grønne omstilling og overgangen til bæredygtig energi er det nødvendigt, at lande kan udnytte vindenergien bedst muligt. Der er derfor planlagt en række energiøer i Nordsøen, der skal samle vindenergien og overføre elektriciteten til land ved hjælp af højspændingskabler.

Energiøerne vil gøre det lettere for flere lande omkring Nordsøen i at få fat i den elektriske energi fra havmølleparkerne via et kompleks elnet, der kommer til at spænde over hele Nordsøen.

For at kunne opskalere og gøre en signifikant overgang skal der bruges meget store havområder, hvilket betyder, at havvindmølleparkerne sandsynligvis vil placeres længere fra land end man ser i dag.

En udfordring er dog overvågningen af strømkablerne, som skal løbe over tusindvis af km. I dag bruges distribuerede optiske fiber sensorer (DOFS) til at holde øje med kablernes tilstand.

Disse optiske sensor-fibre kan måle en lang række faktorer som temperaturer, vibrationer, tryk og væskeniveau. Men nuværende DOFS-systemer til overvågning af strømkabler er begrænset til 70 km, hvilket er utilstrækkeligt til at dække de fleste oversøiske elkabler og elkablerne til de planlagte energiøer i Nordsøen.

Ny generation af optiske fibre
For at mindske risikoen og omkostningerne ved strømkabelfejl som den, der for nylig blev oplevet på Skagerrak 4 højspændingskabel, er GO-SENS´s mål at øge den maximale sensorafstand for DOFS-teknologi fra 70 km til 200 km.

Det skal ske ved at bruge passive forstærkerstationer, kaldet forstærkerassisteret distribueret optisk fiber sensing, som kan ligge langs strømkablerne med passende mellemrum og dermed booste signalet.

Samtidig undersøges og udvikles en ny generation af optiske fibre, som er endnu bedre til at registrere og adskille de sensoriske indtryk som temperatur og tryk.

Projektkonsortiet der skal bringe disse nye sensorteknologier til markedet bestående af Danmark Nationale Metrologiinstitut, DTU Fotonik samt de kommercielle partnere NKT LIOS, DOFI, Sensohive og Marlinks, som allerede er etableret på markedet for fiberdetektering. Dertil kommer Energinet som vil være slutbrugeren af GO-SENS teknologien.