Spildevand

SMV om Innobooster: Enkel ansøgningsproces giver mere tid til projektudvikling

Periode
2019-2020
Innovationsfonden
496.700

Kort ansøgning, svar inden for en måned og god kommunikation undervejs. Det er nogle af grundene til, at Dansk Miljørådgivning A/S anbefaler andre SMV´er at søge tilskud fra Innovationsfonden.

En robot, der kan måle bundfældningsegenskaber for aktivt slam. Meget forenklet er det projektet, Dansk Miljørådgivning i efteråret 2018 søgte om tilskud til gennem Innovationsfondens Innobooster-program.

Aktivt slam bruges til at rense spildevand, inden det ledes ud i naturen. Når bakterierne har renset vandet, separeres de ved bundfældning. Bundfældningsegenskaberne er derfor vigtige i processen med at sikre, at der ikke bliver ledt slam med videre fra rensningsanlægget ud i for eksempel fjorde.

Målingerne af bundfældningsegenskaber er hidtil blevet udført manuelt. Med robotten bliver de automatiserede. Det gør det muligt at samle mere detaljerede data og blandt andet reagere hurtigere, når bundfældningen forringes. Samtidig bliver målingerne billigere at lave.

Eksterne vidensleverandører er guld værd

Knap en halv million kroner har Dansk Miljørådgivning fået i tilskud til projektet. En del af pengene er gået til at hente hjælp hos eksterne vidensleverandører, blandt andet en industriel designer og en elektronikingeniør.

– Den viden, vi får fra dem, er guld værd og noget, vi også kan bruge i fremtidige projekter. Vi er nu nået så langt, at vi skal til at lave en prototype på robotten, og alt går efter planen, udtaler fagchef hos Dansk Miljørådgivning, Poul Larsen.    

Kort og simpel ansøgningsproces

Som et af landets førende, rådgivende ingeniørfirmaer inden for jord- og grundvandsforurening samt andre miljøområder har Dansk Miljørådgivning erfaring med at søge fondsmidler fra tidligere vidensprojekter:

– Med nogle fonde går man lidt død i den bureaukratiske ansøgningsproces. Sådan er det dog langt fra med Innobooster. Her er der fokus på bolden frem for bureaukratiet, og det betyder i sidste ende, at vi har mere tid og flere penge til selve projektet, fortæller Poul Larsen.

Kort og godt

Det tog Dansk Miljørådgivning cirka to dage at udforme ansøgningen.

– Skemaet er forholdsvist enkelt at udfylde, og der er ikke plads til så meget tekst. Det betyder så også, at man skal være meget præcis. Når man har sendt skemaet ind, får man svar i løbet af en måned, og har man fået afslag, er det også muligt at få en begrundelse.

Poul Larsen er også meget tilfreds med den kommunikationsplatform, man får stillet til rådighed, mens man er tilknyttet Innobooster-programmet:

– Det er en hurtig og effektiv måde at kommunikere på, ikke mindst fordi der kun er plads til 500 tegn, når man vil stille et spørgsmål. Det fungerer supergodt, og man får altid hurtigt svar.