lyn strøm energi

Virtuel platform for datadeling sikrer bedre brug af danske sundhedsdata

Periode
2020-2023
Innovationsfonden
24,5 mio. kr.
Samlet budget
78,5 mio. kr.

Innovationsfonden støtter det treårige projekt OSCAR med 24,5 mio. kr. Projektet skal udvikle en sikker platform for analyse af krypterede og anonymiserede danske sundhedsdata, så ny indsigt kan komme patienter til gavn i behandlingen. Et offentligt-privat partnerskab har taget initiativ til projektet.

Danmark råder over nogle af verdens bedste og mest komplette sundhedsdata om vores sygdomme og lidelser, og om de behandlinger vi modtager. Data der kan give et værdifuldt indblik i forekomsten og hyppigheden af sygdomme over tid og effekten af behandlinger.

Imidlertid udnyttes dette potentiale ikke fuldt ud i dag. Tekniske barrierer og komplekse administrative godkendelsesprocedurer betyder, at det kan være tids- og ressourcekrævende at samle og analysere data hurtigt og effektivt. Et nyt treårigt projekt, OSCAR, vil løse denne udfordring.

OSCARs vision er at skabe en sikker virtuel platform for indsamling og sammenkædning af anonymiserede og krypterede sundhedsdata. Med denne platform vil det blive muligt at lave aggregerede analyser hurtigt og sikkert og i fuld respekt for den enkelte borgers privatliv og rettigheder over egne data.

Analyserne kan blandt andet give værdifuld indsigt i klinisk forskning, tilvejebringe ny viden om personlig medicin, og sikre bedre udnyttelse af offentlige ressourcer gennem innovative, resultatbaserede prisaftaler på lægemidler, baseret på effektdata i realtid.

Et offentligt-privat partnerskab har taget initiativ til OSCAR projektet. En styregruppe, bestående af virksomheden DataFair, der har særlig ekspertise i analyser af sundhedsdata, Rigshospitalet, Amgros og Roche A/S samt firmaer med ekspertise inden for sundhedsøkonomi, statistik, IT og jura, har det overordnede ansvar.

Datadrevne beslutninger kan styrke klinisk praksis

En af initiativtagerne, CEO Troels Bierman Mortensen, DataFair og projektleder for OSCAR, forventer, at data bliver en central komponent i fremtidens sundhedsvæsen. Ved at kombinere og analysere sundhedsdata mere systematisk kan OSCAR sikre en relevant og effektiv anvendelse af disse data i den kliniske praksis.

- Det vil først og fremmest være til fordel for patienterne. Ved at basere behandlingen på et solidt grundlag af kliniske data får sundhedspersonalet betydelig bedre mulighed for at overskue og analysere komplekse problemer og træffe robuste datadrevne beslutninger. OSCAR kan samtidig styrke sundhedspersonalets mulighed for at høste ny viden og udvikle deres kliniske praksis, siger Troels Bierman Mortensen.

Genvej til personlig medicin, innovative prisaftaler og mere klinisk forskning

Rigshospitalet har store forventninger til OSCAR. Den virtuelle platform kan nemlig skabe lettere adgang til at integrere historiske sundhedsdata i kliniske studier. Med denne viden kan der skabes en genvej til personlig medicin, forudser professor Ulrik Lassen, klinikchef på Onkologisk afdeling, Rigshospitalet.

- Ved årsskiftet starter Rigshospitalet et klinisk studie med 2400 patienter med bryst- eller lungekræft. Der indsamles komplette datasæt med kortlægning af patienternes genom. Herved kan effekten af standardbehandling og målrettet behandling kortlægges og detaljeres, og der kan findes videnskabelig indsigt og evidens for netop den type medicin, som potentielt kan være mest gavnlig for patienten, siger Ulrik Lassen.

Amgros, der har ansvaret for at forsyne de offentlige hospitaler med lægemidler, ser ligeledes et potentiale i OSCAR, fordi projektet kan bane vejen for nye afregningsmodeller for lægemidler.

- Amgros har længe haft et ønske om at indgå innovative og værdibaserede prisaftaler, der reflekterer behandlingseffekten af lægemidlerne. Med OSCAR har vi mulighed for at udvikle og afprøve teorierne i praksis. Opfylder de vores forventninger, kan vi få nye modeller for prisaftaler i værktøjskassen. Det kan give mulighed for bedre adgang til de nyeste behandlingsformer samt mest mulig sundhed for pengene, siger direktør Lise Grove, Amgros.

Roche A/S håber også, at OSCAR kan sikre en mere enkel adgang til danske sundhedsdata.

- Med OSCAR kan vi se frem til bedre brug af de unikke danske sundhedsdata. De er en vigtig nøgle for udvikling af evidensbaserede behandlinger og personlig medicin. Det vil først og fremmest komme patienterne til gode. OSCAR vil også styrke Danmarks position som ét af de førende lande inden for life science og tiltrække udenlandske investeringer til klinisk forskning. Det er til gavn for danske patienter og for samfundsøkonomien, siger adm. direktør, Richard Wright, Roche A/S.

Projektets samlede budget er 78,5 mio. kr. Innovationsfonden støtter OSCAR med 24,5 mio. kr., mens offentlige og private partnere står for den øvrige finansiering af projektet. Det forventes, at OSCAR videreføres i form af en offentligt-privat partnerskab, når den treårige projektperiode afsluttes til efteråret 2023.

 

Yderligere oplysninger:

Projektleder for OSCAR, Troels Bierman Mortensen, 3155 1015, tbm@datafair.org