Tablet hånd

Virtuelle indlæggelser og selvmonitorering skal aflaste hospitaler under epidemier og pandemier

Periode
4 år
Innovationsfonden
19,1 mio. kr.
Samlet budget
25,3 mio. kr.

Ny innovativ model, der kan være med til at lette presset på sundhedssystemet og generelt forbedre epidemihåndtering, testes og implementeres på Nordsjællands Hospital. Innovationsfonden har finansieret projektet med knap 20 mio. kr. 

Større epidemier og pandemier som COVID-19 og influenza kan på kort tid forårsage et stort indryk af patienter på hospitalerne og dermed udfordre hospitalernes kapacitet på såvel sengenormering som personale og udstyr. Fyldte hospitaler med et større pres særligt på akutmodtagelser og sengeafsnit medfører igen øget risiko for virussmitte.

- Virustruslen består og den tilbagevendende udfordring i sundhedsvæsenet kalder på nye måder at tænke epidemihåndtering og epidemiberedskab på, siger Thea Kølsen Fischer, forskningschef på Nordsjællands Hospital og adjungeret professor ved Syddansk Universitet.

Derfor skal en ny model for epidemihåndtering og –beredskab i sundhedsvæsenet nu testes og implementeres på Nordsjællands Hospital. Projektet kaldes ” Influenz-er ” og er finansieret af Innovationsfonden med knap 20 mio. kr.

Hospital-at-home styres virtuelt af et epidemicenter på hospitalet

Konkret indebærer modellen et set-up, hvor digitale løsninger spiller en vigtig rolle: Borgere kan ved brug af smartphone eller tablet selvmonitorere deres epidemi-sygdom, og hvis det er muligt og relevant, indlægges borgeren i eget hjem. Hospitalets epidemicenter overvåger patienten under ”indlæggelse i eget hjem” og derved sikres kobling mellem løbende overvågning og kommunikation mellem borger og hospital.

- Vi vil introducere en ny styringsmodel til organisering og koordinering af epidemihåndtering og -beredskab i virtuelle epidemicentre på hospitalerne, hvor vi ved hjælp af en digital løsning vil kunne håndtere diagnostisk testning, isolation, monitorering og behandling af rigtigt mange patienter i hjemmet under en epidemi. Det er en model, der skal udvikles, testes og implementeres i klinikken sammen med vores frontpersonale, siger Thea Kølsen Fischer.

En løsning med patient og sundhedspersonale i centrum

Formålet med projektet er at sikre hospitalskapacitet til de sygeste under en virusepidemi ved at lade alle andre virussmittede patienter behandle under forsvarlige forhold i hjemmet og med 24/7 adgang til et virtuelt epidemicenter og lægelige specialistkompetencer til patienters evt. underliggende kroniske sygdomme.

Modellen indebærer også en transportløsning af test og medicin og et udgående epidemi-stuegangsteam ved relevant klinisk vurderingsbehov. Målet for projektet på Nordsjællands Hospital er at implementere en generisk epidemimodel med COVID-19 og influenza som case, der er fleksibel i forhold til alle større virusepidemier nationalt som internationalt.

Stort potentiale i både ind- og udland

Ifølge hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth rummer projektet et enormt potentiale for både hospitalet i Nordsjælland og for andre hospitaler hjemme og i udlandet.

- Under en epidemi er det helt afgørende at forebygge og nedbringe hospitalsindlæggelser, smittespredning og overdødelighed. Kan hospitalerne med let tilgængelig teknologi give flere mennesker en god og sikker behandling i eget hjem, har vi i fremtidige epidemi-scenarier et stærkt værktøj til gavn for den enkelte patient og for samfundet, siger Bente Ourø Rørth.

Nordsjællands Hospital udfører projektet i et partnerskab med Syddansk Universitet, der undersøger de sundhedsøkonomiske konsekvenser af Influenz-er modellen.

 

Fakta

Projekttitel: Influenz-er: Rethinking Epidemic Preparedness and Response

Varighed af projektet: 4 år

Samlet projektbudget: 25,3 mio. kr.

Innovationsfondens projektstøtte under Grand Solutions: 19,1 mio. kr.

 

Kontakt

Thea Kølsen Fischer, forskningschef, Nordsjællands Hospital
Tlf. 2440 1718, thea.koelsen.fischer@regionh.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
61 90 50 45, jens.bomholt@innofond.dk