InnoFounder - regnskab

Her kan du hente regnskabsskema til dit InnoFounder-forløb.

Ved afslutning af et InnoFounder-forløb skal du indsende et udfyldt regnskabsskema via e-grant. De nærmere betingelser vil fremgå af tilsagnsbrevet. Skemaet kan du finde øverst i højre kolonne.